ทุนอาสาสมัครแลกเปลี่ยนประเทศโรมาเนีย

Go Green Europian Voluntary Service in Brasov, Romania

01 September 2022 - 31 January 2023


Go Green Job Shadowing in Romania and Portugal

ทุนศึกษาดูงานประเทศโรมาเนียและโปรตุเกส

30 July - 20 August 2022


News

6-15 June 2022 Himachal Pradesh India

8-13 June 2022 Sassari Italy

7-10 May 2022 Bangkok Thailand

16-24 April 2022 Kathmandu, Nepal