Thai Volunteer Abroad

การเข้าร่วมค่าย/โครงการจิตอาสาต่างแดนคืออะไร

เป็นการอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศในลักษณะค่าย (Workcamp) เช่นเดียวกับการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่นักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศไทยจัดขึ้น เพียงแต่การร่วมค่ายอาสาสมัครนานาชาติในต่างประเทศ มีเพื่อนร่วมค่ายซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการมาเป็นอาสาสมัคร ทุกคนจะสมัครผ่านองค์กรจากประเทศของตนเอง และมาพร้อมกันในวันและเวลาเดียว ณ สถานที่นัดหมาย

อาสาสมัครนานาชาติทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในค่าย กิน อยู่ และทำงาน สร้างมิตรร่วมอันงดงามร่วมกัน

เข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้อะไร

 • เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

  • แน่นอนว่าการไปออกค่ายนานาชาติ ที่ต่างประเทศนั้น จะได้พบเจอกับเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติที่จะมารวมอยู่ในค่ายเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นการดี ที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของกันและกัน และทำความเข้าใจในความแตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ

 • พบเพื่อนใหม่

  • มิตรภาพถือเป็นสิ่งสำคัญยากจะนิยามได้ การได้พบเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายประเทศ คือความสัมพันธ์แปลกใหม่ที่น่าลิ้มลองเรียนรู้

 • เรียนรู้วิถีจิตอาสา

  • การออกค่ายคือการไปทำงานที่ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเม็ดเงิน แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือความอิ่มใจ มิตรภาพใหม่ ๆ และประสบการณ์ที่ยากจะหาค่าได้

 • ฝึกภาษา

  • นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่จะใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารแล้ว คุณอาจจะได้เรียนรู้ภาษาอื่น ๆ จากสมาชิกในค่ายอีกด้วย

 • ฝึกฝนทักษะ เตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

  • การทำงานร่วมกันภายในค่าย จะมีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งชาวค่ายจะมีโอกาสได้ฝึกฝนความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการค่าย ความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะการสอน ฝึกการควบคุมอารมณ์และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งทักษะจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม

 • สร้างสังคมแห่งมิตรภาพ

  • การอยู่ร่วมกันของชาวค่ายที่มาจากต่างภาษาและวัฒนธรรม เพื่อมาร่วมกันทำงานเพื่อสังคมนั้น ผู้อุทิศตนย่อมเป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเสียสละ ละ ลด อัตตาของตนเอง การเสียสละ และการเปิดใจยอมรับเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการคุณสมบัติของมนุษย์โลกที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 • ท้าทายตนเอง

  • การเดินทางด้วยตนเองในต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์ ทุกประสบการณ์ในการเดินทางจะนำมาสู่ภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ

แตกต่างจากการท่องเที่ยวอย่างไร

การออกค่ายนั้นเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในค่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของพื้นที่ที่เราไปออกค่ายอย่างลึกซึ้ง มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมโดยการลงไปสัมผัสและลงมือทำ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พักและการเดินทางไปได้มาก

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บริเวณค่ายกับเจ้าภาพ ซึ่งก็คือเจ้าของท้องถิ่นจากใกล้ชิด

ติดต่อ พี่แพร์ outgoing@volunteerspirit.or.th, 08 3535 6591 , 081 959 2916