dailyreviews

📝Daily Review: การประชุมประจำวันของค่ายมีประโยชน์อะไร?

แลกเปลี่ยน ↔️สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของแต่ละคน เพราะบางค่าย แต่ละคนอาจจะได้รับหน้าที่แตกต่างกัน

แก้ไข🔀 พูดคุยที่ต้องปรับปรุงในแต่ละวัน โดยให้เพื่อนในค่ายที่มีประสบการณ์ช่วยแชร์วิธีการ หรือคิดค้นความเป็นไปได้ในการปรับปรุง

ปรับทัศนคติและให้กำลังใจ➕ มีบ้างที่เหนื่อยและท้อกับบางความท้าทายที่เกิดขึ้น มีเพื่อในค่ายก็เพื่อ 'ฟัง' กัน

ผ่อนคลาย 🆓 กับเกมส์หรือมุกเด็ด ๆ

เตรียมงาน 🔜สำหรับวันต่อ ๆ ไป💤