KruNaa

ครูนา คุณครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดยะลา ผู้ร่วมกิจกรรมกับ VSA ตั้งแต่ประมาณปี 2013 จนถึงวันนี้ก็กว่า 10 ปี

ครูนามาร่วมกิจกรรมครั้งแรกใน Camp Leader Training ที่ Peace Village สงขลา ตอนนั้น เรารวมหนุ่มสาวทั่วประเทศที่มีจิตอาสามาอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นส่วนหนึ่งของ VSA ในการผู้นำค่ายราว 20 คน และครูนา ครูสาวจากปัตตานีก็เป็นหนึ่งในนั้น

หลังจากนั้นไม่นานครูนาก็ได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพที่ประเทศสโลวาเกีย ในฐานะตัวแทนผู้ทำงานด้านเยาวชนจาก VSA Thailand.

แม้งานหลักของครูนาคือคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมที่สามจังหวัดชายแดน ดินแดนที่ชาวไทยพื้นที่อื่นเกรงขาม ดินแดนที่ดูเหมือนจะได้รับโอกาสน้อยกว่า ทั้งจากภาพของความน่ากลัวจนทำให้น้อยคนนักที่จะกล้านำสิ่งดี ๆ เข้ามาในพื้นที่ และโอกาสจากภาครัฐที่จะมอบให้อย่างจริงใจ แต่ครูนา คุณครูร่างเล็กก็ไม่หยุดทุ่มเท พยายามพัฒนาตนเอง ขวนขวายหาโอกาสให้กับลูกศิษย์และพื้นที่บ้านเกิดไม่หยุดยั้ง

หลังจากสโลวาเกีย ครูนาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ประเทศไทยจาก VSA ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนอีกครั้ง เมื่อปี 2019 ประเทศแทนซาเนีย

ล่าสุด กิจกรรมสำหรับสมาชิก VSA ที่ให้โอกาสสมาชิกได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง โดยการเป็นเจ้าบ้านพาเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจากอังกฤษและอิตาลีท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ครูนาก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง

วันเวลาผ่านล่วงเลยมาเป็นสิบปี ครูนายังคงพัฒนาตนเอง หาโอกาส แม้โอกาสจะไม่มาหาเหมือนถูกล๊อตเตอรี่ แต่เธอก็วิ่งยังเข้าหา ดั้นด้นขับมาร่วมร้อยกิโลเมตรเพื่อประสบการณ์ที่นอกเหนือจากที่มีในชีวิตการทำงานปกติ

เราภูมิใจและดีใจที่ได้พบเธออีกครั้ง และหวังว่าสามจังหวัดชายแดน ดินแดนที่ให้ปริญญาฉัน จะไม่เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของฝ่ายใด ผู้คนจะได้ใช้ชีวิตตามวิถีตนเองอย่างอิสระในไม่ช้า


จริญญา กฤติกานต์

January 2023

Tool-Fair Training Slovakia, March 2014

Young Social Innovator Training, Tanzania, February 2019