Hatyai Kids Flea Market

VSA ชวนน้อง ๆ อายุ 7 - 15 ขวบ เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการตัวน้อย VSA Young Entrepreneur ในตลาดนัดเด็ก หาดใหญ่ ครั้งที่ 1

22 ตุลาคม 2565 ณ V Space ถ.นิพัทธูอุทิศ 1 (หน้าร้านกาแฟ ชาวดอย พรีเมี่ยม) 17:00 - 19:00

Event Details

When: 22 ตุลาคม 2565 17:00 - 19:00

Where: V Space ถ.นิพัทธูอุทิศ 1 (หน้าร้านกาแฟ ชาวดอย พรีเมี่ยม)

รูปแบบกิจกรรม

ร้านค้าเด็ก

เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ อายุระหว่าง 7 - 15 ขวบ ฝึกการเป็นผู้ประกอบการโดยสามารถสินค้าและบริหาร โดยสามารถเป็นสิ่งของของตนเอง มาแบ่งปันโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรืออาหารที่เด็ก ๆ ปรุงเอง ในราคาไม่เกิน 100 บาท โดยเด็ก ๆ จะต้องเป็นผู้ประกอบการเอง ขายสินค้าและบริหารให้กับลูกค้าเด็กเช่นเกียวกัน

เวทีกิจกรรม

เด็กอายุ 4- 15 ขวบ สามารถใช้พื้นที่ในการแสดงประเภทต่าง ๆ ได้ไม่จำกัด เช่น แสดงตนตรี ร้องเพลง มายากล เต้นประกอบเพลง เป็นต้น สามารถเปิดหมวกหารายได้ โดยผู้แสดงนำอุปกรณ์การแสดงมาเอง

วัตถุประสงค์

 1. ฝึกให้เด็กเรียนรู้การประกอบธุรกิจ การวางแผนการขาย การจัดร้านค้าตนเอง

 2. ฝึกให้เด็กเรียนรู้การคิดคำนวณการซื้อขายด้วยเงินตราจริง

 3. ฝึกให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 4. ฝึกให้เด็กเรียนรู้

สินค้าและบริการ (ขนาดร้านค้า 1*1 เมตร) วางสินค้ากับพื้น โดยผู้ขายนำเสื่อหรือผ้ารองมาเอง

 1. สิ่งของของตนเอง ที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพใช้การได้

 2. อาหาร ปรุงสำเร็จ และใส่บรรจุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว (ถ้าเป็นเครื่องดื่มต้องมีบรรจุภัณฑ์มิดชิด ป้องกันการหกเลอะเทอะ) โดยเด็ก ๆ ต้องเป็นผู้ปรุงเอง หรือมีผู้ปกครองช่วยสนับสนุน

 3. บริการต่าง ๆ เช่น วาดรูปเหมือน, ถักผมม, เฮนน่า, บริการนวด เป็นต้น โดยเด็ก ต้องเป็นผู้ให้บริการเอง

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประกอบการร้านค้า ทั้งหมด 20 ร้าน ร้านค้าอย่างน้อย 2 คน

 1. ผู้ประกอบการร้านค้า ทั้งหมด 20 ร้าน ร้านค้าอย่างน้อย 2 คน กรอกใบสมัครลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียน 100 บาท สมาชิก VSA 90 บาท) จะได้รับอีเมลยืนยันหากการสมัครสำเร็จ

  • ประชุมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมการขาย 20 ตุลาคม 2522 เวลา 13:00 น.

 2. นักแสดงเวทีกิจกรรม เริ่มแสดง 16:00-19:00 กรอกใบสมัครลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียน 50 บาท)

  • ประชุมนักแสดงเพื่อเตรียมพร้อมการขาย 20 ตุลาคม 2522 14:00 น.

 3. ลงทะเบียนลูกค้า (เป็นลูกค้าก็ต้องลงทะเบียนนะจ๊ะ) เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยผู้จัดไม่นำข้อมูลไปเผยแพร่หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล


The 1st Flea Market for Kids in Hatyai

เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ สร้าง

โดย กระบวนกร VSA Thailand Team

เรารอชมกิจกรรมสร้างสรรค์ episode ต่อ ๆ ไปนะจ๊ะ แล้วหาดใหญ่จะไม่เหงาอีกต่อไป


CPAC Pictures

rathdowneymemorialgrounds.org

events.time.ly