เยือนลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก ประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ศูนย์กลางทางการเงินการธนาคาร เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นสถานที่ตั้งของรัฐสภายุโรป (European Parliament) และปัจจุบันกำลังก้าวสู่มหาอำนาจด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร จนมีคำกล่าวเชิงเสียดสีว่า “ลักเซมเบิร์ก ประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรป แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายการสื่อสารของนานาประเทศในสหภาพยุโรป”

ลักเซมเบิร์กถือเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป เป็นประเทศที่มีคุณภาพของคนทำงานสูงที่สุดในโลก (World Bank Record) ด้วยที่ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูง การมีที่พักอาศัยในลักเซมเบิร์กถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นทุกวันจะมีคนทำงานขับรถมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เยอรมันนี ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม เพื่อมาเข้ามาทำงานในลักเซมเบิร์กซิตี้เป็นจำนวนสามเท่าของประชากรในลักเซมเบิร์ก ดังนั้นการจราจรในลักเซมเบิร์กช่วงเช้าและเย็นจึงหนาแน่น ต่างกับสุดสัปดาห์ที่จะเหลือเพียงชาวลักเซมเบิร์กแท้ ๆ กับนักท่องเที่ยว

ในวันหยุดสุดสัปดาห์ รถบริการสาธารณะเช่น รถโดยสารประจำทางจะให้บริการฟรีทุกสาย และทุกเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ในการท่องเที่ยวได้ทั่วลักเซมเบิร์กโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง

สิ่งที่น่าสนใจในวัฒนธรรมการดื่มไวน์ของชาวลักเซมเบิร์กที่ไม่เหมือนที่อื่น โดยชาวลักเซมเบิร์กจะดื่ม “ไวน์ร้อน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว ผู้คนจะนิยมดื่มไวน์ร้อนที่มีรสชาติเฉพาะตัว และหากมีโอกาสได้ไปเยือนก็ควรค่าที่จะได้ลองสักครั้ง

ลักเซมเบิร์กเป็นเล็ก ๆ แต่ไม่เล็กด้วยคุณภาพ เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ไม่เชื่อ ลองดู

จริญญา กฤติกานต์