VSA 2nd AURORA HUNTING Camp Iceland

Post date: Oct 10, 2017 11:52:35 AM

"ค่ายล่าแสงเหนือ ไอซ์แลนด์ ครั้งที่ 2"

กิจกรรมจิตอาสาประเทศไอซ์แลนด์

VSA 2nd AURORA HUNTING Camp

18-28 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรับสมัครจิตอาสาชาวไทย 20 คน ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาและปรับปรุงบ้านพักทางตะวันออกของไอซ์แลนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม