VSA Space

InterCutural and Language learnign Center

ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่อยากเปลี่ยนแปลงโลก..มาแอบปล่อยพลังไว้

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่มาเพราะพ่อแม่ส่งให้มา

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่เคยล้มเหลวกับชีวิต..มาพักกายพักใจและทำประโยชน์ให้ผู้อื่น

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่ชีวิตเดินมาถึงจุดเปลี่ยน..จึงขอใช้ระยะเวลารอยต่อมารวบรวมพละกำลัง แล้วไปต่อ

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่มองไม่เห็นหนทางชีวิตตัวเองข้างหน้า..จึงมาเพื่อค้นพบตัวเอง

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่อยากก้าวออกจากพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง (Safe Zone)..เพื่อมาพบโลกกว้าง

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่มาเพราะอยากเก็บประสบการณ์ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเอง

ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครมาพบรักแท้

ที่นี่..เคยมีคู่รักอาสาสมัครที่เลิกรา

หลายร้อยเหตุผลกับการเป็นอาสาสมัคร..จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่เสมอในหัวใจของตัวเอง

แล้วคุณล่ะ เป็นอาสาสมัครด้วยเหตุผลอะไร? คำถามที่ทุกวันแรกเมื่อไปถึงค่ายแล้วคุณจะต้องได้ยิน


ที่สำคัญ..ที่นี่..เคยมีอาสาสมัครที่กลับมาอีกครั้ง..เพื่อทบทวนความทรงจำในอดีตของตน