VSA in November กิจกรรมดีๆ ในเดือนพฤศจิกายน

Let see what were happening in November since 2010:

เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งเทศกาลเดือนหนึ่งของไทย ทั้งงานทอดกฐินและงานประเพณีลอยกระทง เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวคือเป็นช่วงต้นฤดูหนาวในภาคเหนือและฤดูฝนในภาคใต้

November 2015 / พฤศจิกายน ๒๕๕๘:

MLTV1401-6 InterCutural and Language (ICL) - Sakon Nakhon Chiharu KIMOTO F/20

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla Daiki YAMASAKI M/24

MLTV1501 Peace Village - Songkhla Aline Van Roey F/21

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL)-Songkhla Nuria GARCÍA PUIG F/26

VSA1511 Peace Village 2 - Nakhon Ratchasima 09 – 21/11

Voltra Mini Workcamp Community Development - Homestay- Chiang Mai 20-23.11.15

Singapore Group Workcamp 25 Nov - 8 Dec 15

November 2014 / พฤศจิกายน ๒๕๕๗:

MLTV1303 Folklore museum on Yo Island - Songkhla Laure Moura F/24 15/9-15/12 (3 months)

MLTV1403 Buddhism Community - Songkhla Thien Vu Nguyen M/24 1/10 - 15/11 (1.5 months)

MLTV Orientation week.

MLTV1302 Environment/ZOO Project-Songkhla

1. Nanami Matsumoto F/26

2. Sarah Lagnneaux F/18

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL) Songkhla Sini-Johanna LESPI F/21 1/11-31/12 (2 months)

MLTV1201-5 Intercultural and Language (ICL)-Chiangmai Kei URATA F/21 1/11-30/12 (2 months)

VSA Volunteer Miss.Chartlada Sangakij F/25

VSA1421 InterCutural and Language (ICL) camp 10 – 22/11 Erika ITO F/21

GVC ICL Chiangmai 15 - 28 /11 19 students of age 16-17 yrs old (12 girls + 7 boys) + 2 male teachers + 1 female teacher + 1 male leader School from Singapore: Dunman High School www.dhs.sg/

November 2013 / พฤศจิกายน ๒๕๕๖:

VSA1321 Construction/Set up VSA Clay House International Learning Center CONS 4-16/11 Prajuabkirikhan

(Renovation/Peace Village Sustainable Camp REN/ENV 4-16/11 Songkhla)

ค่ายอาสานานาชาติ สร้างบ้านดิน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดินและเซรามิก ประจวบคีรีขันธ์ ๔ - ๑๖ พฤศจิกายน

1. YOUNGSHIN KIM F/26 Korea

2. HAYAKAWA Ai F/21 Japan

3. Sejung AHN F/22 korea

VSA1322 Education/Creative English camp EDU/KID 11-23/11 Songkhla

ค่ายครูอาสานานาชาติ สงขลา ๑๑ - ๒๓ พฤศจิกายน

1. Stefanie Lisa Tangemann F/26 Germany

2. Yuna NAKAGOMI F/23 Japan

3. SHIBATA Minami F/23 Japan

4. TAKAMIYA Yuya M/20 Japan

5. ZAFARANLOU Sanaz F/27 France

KICK OFF MEETING - EuroAsian Empowerment, SLOVAKIA

4 November - 8 November 2013

8 coordinators of organisations from Italy, France, Czech Republic, Slovakia, Vietnam, Cambodia, Thailand, Indonesia

the Asian Summit for International Long Term Volunteering

(Asian LTV Summit 2013) in Japan from 2013 Nov. 12th to 17th.

การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชียว่าด้วยเรื่องโครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะยาว ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

MLTV1102 Peace village / Sustainable development center/MLTV1304 Set up VSA Clay House and ceramics International Learning Center

Volunteer name list;

1. Tatiana Gordine / France

2. ROXANE SCHUMACHER / Switzerland

3. Alexandre Vandenberghe / France

4. Cloe ELSAESSER / Switzerland

5. Camille Gallippi / France

November 2012 / กิจกรรมดีๆ ที่ร่วมกันทำในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

VSA1216 Education/Creative English camp - Songkhla 12/11 – 24/11

ค่ายครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในอำเภอคลองหอยโข่ง

1.SEGUCHI Yuya M/26 Nice Japan

2.Taehwa PARK M/24 IWO Korea

3.Seung Hwan BAEK M/23 IWO Korea

4. Yui TASAKA F/24 Nice Japan

ค่ายครูอาสานานาชาติ สงขลา 12 -24 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับ

1. โรงเรียนวัดโคกเหรียง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

2. โรงเรียนบ้านปลักคล้า อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

3. โรงเรียนวัดโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

4. โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

5. โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ.สะเดา จ.สงขลา

6. โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7. โรงเรียนบ้านควนเสม็ด อ.สะเดา จ.สงขลา

อยากให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ ภาษาไทยแตกฉาน

November 2012 / พฤศจิกายน ๒๕๕๔:

MLTV02 Peace Village/ Sustainable Development Center - Songkhla

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานชาติ สงขลา

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ - การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันของอาสาสมัครนานาชาติก่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนาและวัฒนธรรม

2. ทำงานเพื่อสังคมส่วนร่วม - ทุกโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ - ร่วมกันทำฟาร์มเล็กๆ ที่ศูนย์

4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ไม่ทิ้งขยะ แยกขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ ไม่ตัดต้นไม้ ปลูกเพิ่มและดูแลให้เติมโต

รายชื่ออาสาสมัคร

1. Isabelle SOULIE SJ France 29 August to 4 december 2012.

2. SOLEIL Julien SJ France August 2012- January 2013

3. Emma JAPISSON ALLIANSSI YOUTH EXCHANGES Finland 3.9.- 17.12.2012.

4. HOLMA Linda Allianssi Youth Exchanges Finland

MLTV06 Children’s Village (Orphanage) - Songkhla

หมู่บ้านเด็กโสสะ หาดใหญ่ สงขลา

1. Katja Brönnimann WS Switzerland 1/10/12 - 31/01/13

MLTV01-5 Education/Creative English Teaching Chiangmai

ครูอาสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แม่แจ่ม เชียงใหม่

โรงเรียนเืพื่ีอเด็กชาวเขาที่ห่างไกลในชนบทและมีโอกาศน้อยที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างประเทศ

1. Marie-Hélène Lange JAVVA Belgium 1 Nov. - 31 Dec. 12

November 2011 / พฤศจิกายน 2554:

STV1111 Education/Creative English Camp 07 - 20 November 2011 ค่ายครูอาสาสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดโคกม่วง

1. Bokyung KIM F/Korea

2. Nayoung AN F/Korea

โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระยะยาว / Middle - Long Term Volunteer

โดยเริ่มโครงการแรกในปี ๒๕๕๔ / We started MLTV in 2011.

November 2011 / พฤศจิกายน 2554:

MLTV01 Education/Creative (English Teaching) โครงการครูอาสานานาชาติ

1. Miss HASKO Julia, Finland,1 November - 31 December

November 2010 / พฤศจิกายน 2553:

STV14 Education/Creative English camp 15/11 - 28/11 EDUCค่ายการศึกษา 15-28 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านปลักคล้า อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. OKUDA Azumi F/21; NICE Japan

2. นายพงศธร ชฤศิษฎ์

3. ท่านผู้อำนวยการปรีชา บุญฤทธิ์, คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักคล้า

By Tum VSA