VSA in July กิจกรรมดีๆ ในเดือนกรกฎาคม

Let see what was happening in July since 2011

ฝึกภาษา จิตอาสา แลกเปลี่ยนวัฒธรรม มิตรภาพไร้พรมแดน

ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมที่คิดดี ทำดี เพราะหน้าที่ของเราคือผู้ประสานงานให้คนทำควาามดี ตั้งใจให้เป็นอาชีพที่สุจริต มีความมั่นคงและหวังให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้น

ปีนี้เราทำค่ายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ ๒ ค่าย ครอบคลุมเกือบทุกภาคทั่วไทย ทั้งภาคเหนือ(เชียงใหม่) ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี ) ภาคอีสาน(อุดร,เลย) ภาคตะวันออก(สระแก้ว) ภาคใต้(สงขลา,พัทลุง,ตรัง) และประเทศเพื่อนบ้าน(รัฐปะลิส มาเลเซีย) ทุกโครงการนั้นทำร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน สถาบัน ศูนย์เรียนรู้ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไปและองค์กรส่วนท้องถิ่น

ทุกโครงการสามารถทำได้เลยไม่ต้องรองบ เพราะเราใช้ระบบค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วม

July 2014 / กรกฎาคม ๒๕๕๗

MLTV1101-1 InterCutural and Language (ICL) Songkhla EDU/KIDS Permanent 6 vols.

1. Ufuk Ozturk M/51 VFP

MLTV1201-5 InterCutural and Language (ICL) Chiang Mai EDU/KIDS Jun - Sept./Nov. – Feb. 2 vols.

1. Maxime Denefle M/25

2. Cassandre Clerbout F/24

MLTV1105 Organic farming - Songkhla AGRI/ENVI 6 vols.

1. Charlotte Peyronnenc F/28

MLTV1302 Songkhla ZOO - Songkhla ENVI 4 vols.

1. Marie Tournieux F/23

International workcamp 2014- ค่ายอาสานานาชาติ ๒๕๕๗

VSA1411 InterCutural and Language (ICL) camp (3) 07 – 19/07 (July) EDU/KIDS Chiang Mai 10

1. Shohei ONUMA M/28 NICE Japan

2. Yoko Nakamura F/21 NICE Japan

3. CONG LY NGUYEN M/21 SJV Vietnam

4. Semitsu AKIHIRO M/22 NICE Japan

VSA1412 Organic Agriculture Camp 14 – 2/07 (July) AGRI Songkhla 14

VSA1413 InterCutural and Language (ICL) camp (New) EDU/KIDS 14 – 26/07 (July) Sakon-Nakhon 10

Belgium Girl Scout Group at Agri Nature Foundation

ICL@Learning HOME

ICL Camp@Ban Kuan Samet School

ICL Camp@Ban Noad School

ICL Camp@Ban Kuan Ta Ni School

ฝึกภาษา จิตอาสา แลกเปลี่ยนวัฒธรรม มิตรภาพไร้พรมแดน

ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมที่คิดดี ทำดี เพราะหน้าที่ของเราคือผู้ประสานงานให้คนทำควาามดี ตั้งใจให้เป็นอาชีพที่สุจริต มีความมั่นคงและหวังให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพนี้กันมากขึ้น

ปีนี้เราทำค่ายเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ ๒ ค่าย ครอบคลุมเกือบทุกภาคทั่วไทย ทั้งภาคเหนือ(เชียงใหม่) ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี ) ภาคอีสาน(อุดร,เลย) ภาคตะวันออก(สระแก้ว) ภาคใต้(สงขลา,พัทลุง,ตรัง) และประเทศเพื่อนบ้าน(รัฐปะลิส มาเลเซีย) ทุกโครงการนั้นทำร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน สถาบัน ศูนย์เรียนรู้ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไปและองค์กรส่วนท้องถิ่น

ทุกโครงการสามารถทำได้เลยไม่ต้องรองบ เพราะเราใช้ระบบค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วม

July 2013 / กรกฎาคม ๒๕๕๖

VSA1313 Education/Creative English camp EDU/KID 8-20/07 (July) - Chaing Mai ค่ายครูอาสานานาชาติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม เชียงใหม่

1. Tanemura Hazuki F/21 NICE Japan

2. Sabrian Deguitae F/46 SJ France

3. Oliver Alexander M/28 Yap-cfd Germany

4. Caroline Bockisch F/29 Yap-cfd Germany

5. ROMMY FABRIEK F/20 SIW The Netherland

6. Eunbi KO F/21 IWO Korea

7. Gahyun CHOI F/21

8. Yunha SONG F/20

7. HAEJUNG TAK F/20 IWO Korea

8. Chiaki IDO F/19 NICE Japan

9. JI WON KIM F/25 Iwo Korea

10. Manon Maheo F/22 SJ South France

11. Thi Thanh Huyen Dang F/25 VPV Vietnam

12. Seungho Cha M/21 VSA/Korea

VSA1314 Renovation/Peace Village Sustainable Camp REN/ENV 15-27/07 (July) -Songkhla ค่ายพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

1. Eui yang Kim F/22 IWO Korea

2. Seoyeon YUN F/21 IWO Korea

3. KISHIMOTO Kahori F/21 NICE Japan

MLTV1102 Peace village / Sustainable development center อาสาสมัคร ณ ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

1. Tatiana Gordine F/19 SVI 1/7-31/12 July - December 6 m.

2. SHEK Yin F/21 Voltra June - July

MLTV1301-2 Education/Creative English Teaching-Trang ครูอาสา ตรัง

1. Jenny Schnyder F/19 1/07-15/8 2013 July - August 1.5 months

MLTV1101-1 Education/Creative English Teaching Songkhla ครูอาสา สงขลา

1. YIP Ho On F/20 Voltra June - July 2013

MLTV04 Asoke sustainable learning center Trang อาสาสมัคร ณ สังฆสถานทะเลธรรม ตรัง

1. Thomas Dussossoy M/21 SVI June - July 2013

GW1306 Environmental /Environmental Conservation Camp (Belgians scouts) -Trang 3 - 12 July 2013 (10 days)

July 2012

สมาคมจิตอาสา - กรกฎาคม 2555 (VSA - July 2012)

แม้สงขลาจะยังเป็นพื้นที่สีแดงเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบสำหรับกระทรวงการต่างประเทศของหลายประเทศ ทำให้อาสาสมัครหลายคนตัดสินใจยกเลิกการมาร่วมโครงการกับสมาคมจิตอาสา แต่ก็ยังมีอาสาสมัครไม่น้อยที่กล้าเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเราอยู่

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (Peace Village by VSA) ๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ สงขลา

VSA1207 Renovation/Peace Village Sustainable Camp- Songkhla 09/07 - 21/07

ค่ายอาสานานาชาติ ค่ายครูอาสา ๑๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะค์ ๓๑ แม่แจ่ม เชียงใหม่

VSA1208 Education/Creative English Camp - Chaing Mai 16/07 – 28/07

MLTV01-4 Education/Creative English Teaching - Kanchanaburi ครูอาสาในพื้นที่อำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี

MLTV04 Asoke Sustainable Learning Center (Buddhist Temple) อาสาสมัคร ณ สังฆสถานทะเลธรรม ตรัง

MLTV06 Children’s Village (Orphanage) - Songkhla อาสาสมัคร ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ สงขลา

MLTV01-1 Education/Creative (English Teaching) - Songkhla ครูอาสา สงขลา

MLTV02 Peace Village/ Sustainable Development Center - Songkhla อาสาสมัครพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (Peace Village by VSA) ณ ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ สงขลา

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ณ โรงเรียนวัดควนเนียง สงขลา

Interculture and Language Camp 19 - 20 July 2012

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะสงขลา

Interculture and Language Camp 26 - 28 July 2012

ทุกท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคกับสมาคมจิตอาสาได้ทุกประเภท ทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งการบริจาคเป็นเงินได้ที่

ชื่อบัญชี: สมาคมจิตอาสา

หมายเลขบัญชี: 517-2-11461-1

ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาช่องเขา ม.อ.

สำหรับการบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้ สามารถบริจาคได้ที่

สมาคมจิตอาสา

11 ซอยอิงกมล 5 หมู่บ้านอิงกมลสนามบิน หมู่ 3

ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 08 9878 9355, 08 1959 2961

admin@volunteerspirit.or.th

July 2011

STV1107 Construction/ Temple Renovation Camp 11 - 24 July 2011

ค่ายอาสาพัฒนาวัด

1. Jeongseon YI F/Korea

2. Dure KIM F/Korea

อาสาสมัครระยะยาว 1-12 เดือน

MLTV01 Education/Creative (English Teaching)

1. LEUNG Kit Yiu F/Hong Kong

2. TSUI Wing Ping F/Hong Kong

3. HUNG CHOI MAN F/Hong Kong

MLTV02 Environment

1. Tse Lam Hei F/Hong kong

2. MERY Cécile F/France

MLTV03 Nursing Assistant Project SOCI

1. Pierre Gillard M/France

2. PAPOULIA THEOFANI F/Greece

อาสาสมัครระยะยาว 1-12 เดือน

MLTV01 Education/Creative (English Teaching)

1. LEUNG Kit Yiu F/Hong Kong

2. TSUI Wing Ping F/Hong Kong

3. HUNG CHOI MAN F/Hong Kong

4. HASKO Julia F/Finland

5. Sonia AMRAOUI F/France

MLTV02 Environment

1. Tse Lam Hei F/Hong kong

2. MERY Cécile F/France

MLTV03 Nursing Assistant Project SOCI

1. Pierre Gillard M/France

2. PAPOULIA THEOFANI F/Greece

อาสาสมัครระยะยาว 1-12 เดือน

MLTV01 Education/Creative (English Teaching)

1. LEUNG Kit Yiu F/Hong Kong

2. TSUI Wing Ping F/Hong Kong

3. HUNG CHOI MAN F/Hong Kong

4. HASKO Julia F/Finland

5. Sonia AMRAOUI F/France

MLTV02 Environment

1. Tse Lam Hei F/Hong kong

2. MERY Cécile F/France

MLTV03 Nursing Assistant Project SOCI

1. Pierre Gillard M/France

2. PAPOULIA THEOFANI F/Greece

นายลักษณะ รอดตระกูล Tum VSA Thailand