Volunteer Spirit Lesson

บทเรียนจิตอาสา

ธรรมดาของการทำงาน หรือการใช้ชีวิตใด ๆ ย่อมมีปัญหา ทางพุทธแนะให้พิจารณาปัญหา (ทุกข์) แล้วหาทางออกโดยใช้สติ (ปัญญา)

เคยพูดกันเล่น ๆ ว่าทำงานกับชาวต่างชาตินั้นสบายใจกว่าคนไทยมากนัก ทำไมนั่นหรือ ทั้ง ๆ ที่วัฒนธรรม ภาษาแตกต่างกันมากมาย แต่ภายใต้พื้นฐานของเหตุและผล (ปราศจากอคติ) ทำให้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดปัญหานั้นสามารถคลี่คลายได้ ด้วยเหตุและปัจจัยภายในสถานการณ์เอง และหลายครั้งที่พบว่าผู้คนที่พูดจากภาษาแม่เดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกัน แม้ธิบายพื้นฐานของเหตุและผล แต่เต็มไปด้วยกิเลสและอคติ ทำอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าใจกันได้ แม้ภาษาปากบอกว่าเข้าใจ (นี่เป็นนิสัยหนึ่ง ที่ชาวตะวันตกมีน้อยมาก เพราะเขาพูดและคิดเหมือนกัน ในขณะที่เอเชีย พูดอย่างหนึ่ง คิดอย่างหนึ่ง ยิ้มเพื่ออย่างหนึ่ง)

ที่สำคัญคือการไม่พยายามแก้ปัญหาที่ตรงจุด นำมาซึ่งสิ่งค้างคาใจ และไม่มีทางออก ดังนั้นวันนี้จึงอยากนำเสนอความแตกต่างระหว่างตะวันตก และตะวันออก เพื่อสร้างความเข้าใจกันและกันมากขึ้น และขอส่งท้ายก่อนไปอ่านความแตกต่างดังกล่าวว่า หากไม่พบวิถีทางที่จะแก้ปัญหาจริง ๆ เวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุด เพราะเมื่อยามแสงแรกของวันใหม่โผล่พ้นขอบฟ้า ก็นำพาบางเหตุการณ์ผ่านพ้นไป ฉะนั้น เดินไปข้างหน้า และทิ้งเรื่องบางเรื่องไว้ข้างทางจะดีที่สุด รอเผื่อมีใครมาพบมัน แล้วเก็บมันขึ้นมาใหม่ ถึงวันนั้น เหตุและปัจจัยของวันนั้นอาจจะเป็นทางออกสำหรับอดีตที่คลำหาอยู่นานก็เป็นได้

Difference between Westerners and Asians 

 

(1) Opinion 

Westerners: Talk to the point 

Asians: Talk around the circle, especially if opinions are different

(2) Way of Life 

Westerners: individualism, think of himself or herself. 

Asians: enjoy gathering with family and friends, solving their problems, and know each others' business. 

(3) Punctuality 

Westerners: on time. 

Asians: in time or late.

(4) Contacts 

Westerners: Contact to related person only . 

Asians: Contact everyone everywhere, business very successful.< /span>

(5) Anger 

Westerners: S how that I am angry. 

Asians: I am angry, but still smiling... (Beware!) 

(6) Queue when Waiting 

Westerners: Queuing in an orderly manner . 

Asians: Queuing?! What's that?

(7) Sundays on the Road 

Westerners: Enjoy weekend relaxing peacefully. 

Asians: Enjoy weekend in crowded places, like going to the mall.

(8) Party 

Westerners: Only gather with their own group. 

Asians: All focus on the one activity that is hosted by the CEO.

(9) In the restaurant 

Westerners: Talk softly and gently in the restaurant. 

Asians: Talk and laugh loudly like they own the restaurant.

(10) Traveling 

Westerners: Love sightseeing and enjoy the scenery. 

Asians: Taking picture is the most important, scenery is just for the background.

(11) Handling of Problems 

Westerners: Take any steps to solve the problems.

Asians: Try to avoid conflicts, and if can, don't leave any trail.

(12) Three meals a day 

Westerners: Good meal fo r once a day is sufficed. 

Asians: At least 3 good meals a day.

(13) Transportation 

Westerners: Before drove cars, now cycling for environmental protection. 

Asians: Before no money and rode a bike, now got money and drive a car.

(14) Elderly in day-to-day life

Westerners: When old, there is snoopy for companionship. 

Asians: When old, guarantee will not be lonely, as long as willing to babysit grand kid s.

(15) Moods and Weather 

Westerners: The logic is: rain is pain. 

Asians: More rain, more prosperity.

(16) The Boss 

Westerners: The boss is part of the team. 

Asians: The boss is a fierce god.

(17) What's Trendy 

Westerners: Eat healthy Asian cuisine. 

Asians: Eat expensive Western cuisine.

(18) The Child 

Westerners: The kid is going to be independent and make his/her own living. 

Asians: Slog whole life for the kids, the center of your life.