Understanding

Post date: Jan 8, 2014 4:25:20 AM

"เข้าใจ"

สมาคมจิตอาสากำลังจะจัดประชุมนานาชาติระหว่างวันที่ 12 - 25 มกราคม 2557 ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดที่ถูกระบายสีแดงในแผนที่แผนกกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศทั่วโลก ทวนกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปลี่ยนแผนการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่กลุ่มผู้นำองค์กรอาสาสมัครนานาชาติกลุ่มนี้กำลังจะเดินทางถึงประเทศไทยชุดแรก 10 คนสุดสัปดาห์นี้ มาเรียนรู้และช่วยงานกสิกรรมที่อำเภอนะจะ และทยอย Landing ตามมาอีกสามวันหลังร่วม 50 คน เพื่อเข้าร่วมประชุมเครือข่ายฯ โดยที่ไม่มีใครแจ้งยกเลิก ไม่มีการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน หรือสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์วุ่นวายใด ๆ ในประเทศไทยเลย

นี่คือตัวอย่างของคนทำงานที่รับรู้อย่าง "เข้าใจ"

"เข้าใจ" ในความแตกต่างของวัฒนธรรม

"เข้าใจ" ว่าการเมือง ก็คือการเมือง และไม่มีอะไรต่างสำหรับการเล่นการเมืองในแต่ละประเทศ

"เข้าใจ" ว่าเพราะเกิดความขัดแย้ง เกิดความไม่เข้าใจ พวกเราจึงยิ่งต้องทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจกันต่อไป เพื่อลดความขัดแย้งลงให้ได้มากที่สุด

นี่คืองานของเรา งานของมวลมนุษยชาติ ที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างกระทบกระทั่งกันน้อยที่สุด ในสถานการณ์ที่จำนวนมนุษย์เกินปริมาณทรัพยากรดังเช่นปัจจุบัน

เครือข่ายอาสาสมัครนานาชาติ อาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ ได้ทันทีจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่เราจะค่อย ๆ เปลี่ยน ค่อย ๆ ซึม ค่อย ๆ ซาบ เข้าไปในจิตใจ และเชื่อว่าสักวันหนึ่งกลุ่มก้อนเล็ก ๆ จะปฏิรูปสังคมโลกใบเล็กใบนี้ได้ ไม่ช้าก็เร็ววัน