The distance letter

ทุกวันนี้ ยังคงได้รับอีเมลถามไถ่ความเป็นไป จากอาสาสมัครที่เคยมา Peace Village หรือทุกโครงการของ VSA ความทรงจำจากการทำประโยชน์ให้คนอื่นนั้นงดงามเสมอ

แอบกลับไปเปิดดูหน้า facebook ของแต่ละคน แม้จะกลับประเทศไปหลายเดือน หลายปี แต่ภาพ Cover ยังเป็นภาพกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันที่ประเทศไทย...

ฉันภูมิใจกับงานที่ฉันทำ และสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ทุกวินาที และเชื่อมั่นที่จะทำต่อไป...

เกต