ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โครงการ Link 2 Continents

Post date: Mar 1, 2017 10:26:47 AM

ทุนอาสาสมัครแลกเปลี่ยนประเทศสโลวาเกีย

15 เมษายน - 15 มิถุนายน 2560

1. พิชาน์ สายทองเดชากร

2. Thanaphong Wattanaphong

แสดงความยินดีกับทั้งสองคน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประตูสู่โลกกว้าง