เป็นอาสาสมัครกับ VSA

Post date: Jun 4, 2016 5:00:39 PM

เป็นอาสาสมัครกับ VSA

  • ง่าย แต่ชัดเจนในระบบและขั้นตอน
  • มั่นใจได้ เราเป็นองค์กร IVS (International Voluntary Service) ในประเทศไทยที่อยู่ในเครือข่าย CCIVS ใต้ร่มของ UNESCO, Alliance of European Voluntary Service ที่ใหญ่และเข้มแข็งที่สุดในยุโรป และ VSA ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย (์NVDA Executive Committee)
  • ไม่ซับซ้อน เราเป็นสนามให้ทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มุ่งเน้นการวัดระดับด้วยคะแนนทดสอบต่าง ๆ แต่ใช้ใจในการแลกเปลี่ยนกัน
  • เปิดกว้าง ให้กับทุกคนที่สนใจ เพราะเราเชื่อว่า โอกาสสำคัญกว่าเงิน
  • หลากหลาย เพราะมีกิจกรรมและโครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนทุกด้าน ทั่วโลก กว่า 1,000 โครงการในแต่ละปี

เรามุ่งหวังจะสร้างสังคมของการเอื้อเฟื้อ หวังจะเห็นกฏระเบียบที่น้อยที่สุด แต่สามารถอาศัยอยู่ด้วยกันได้ภายใต้มนุษยธรรม การเห็นอกเห็นใจกัน ไม่โกหกกัน เราเชื่อในกำเนิดของมนุษย์ที่ถือกำเนิดโดยปราศจากกิเลสใด ๆ และหวังให้ต้นกำเนิดบริสุทธิ์นั้นดำรงอยู่อย่างยั่งยืนที่สุด