คุณค่าของวันพรุ่งนี้

ในการประชุม Youth in action for Sustainable Development Goals (Yia4SDGs) เมื่อวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เมือง Izola ประเทศสโลเวนีย เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เป้าหมายการพัฒนาสังคมโลกที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 9 องค์กรพัฒนาเอกชน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ กรีซ เนปาล บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย สโลเวเนีย เวียดนาม และโรมาเนีย ซึ่งถือเป็นผู้ดำเนินโครงการ 

ในระหว่างการประชุมหัวข้อหนึ่งมีการอภิปรายเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้สื่อวีดิโอเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร กลุ่มผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ให้สังคมโลกตระหนักถึงคุณค่าของเงินในปัจจุบันกับอนาคต โดยสะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องสิ่งจำเป็นที่แท้จริงของมนุษย์ ซึ่งก็คือ ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต มากกว่าปัจจัยที่เป็นสิ่งสมมติขึ้น คือ เงิน ในปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อมโยงถืงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะโยงใยมาถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์

เรื่องราวถูกถ่ายทอดให้หญิงสาวคนหนึ่งถูกโจรวิ่งราวกระเป๋าสตางค์ในยุคปัจจบัน เปรียบเทียบกับการขโมยน้ำดื่มเพียงหนึ่งกระป๋องของเด็กในโลกอนาคต

การถ่ายทำโดยทีมงานจาก Pina สโลเวเนีย และจะถูกตัดต่อเป็นผลงานชิ้นทดลองของการประชุมในเร็ว ๆ นี้

 

 จริญญา