การประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรอาสาสมัครเอเซีย

Post date: Feb 13, 2015 5:09:06 AM

11th Training and Networking (TNW)

&10th General Assembly (GA)

27 January - 3 February 2015

Tochigi and Tokyo, Japan

การประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเซีย 11th Training and Networking (TNW) &10th General Assembly (GA) เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมือง Tochigi และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จทั้งการสร้างข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในทวีปเอเซีย และการริเริ่มโครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน

การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 ท่าน จาก 17 ประเทศ โดยนอกเหนือจากการประชุมสุดยอดผู้นำองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเซียแล้ว ยังมีกิจกรรม Fiesta/ Forum/ Party (NICE’s 25th Anniversary) หรืองานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี องค์กร NICE ประเทศญี่ปุ่น ที่มีสมาชิกผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดกว่า 200 คน และกิจกรรม JAVS Preparation Seminar ที่มีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2558 ผู้เข้าร่วมจากประเทศอาเซียน 7 ประเทศบวกประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 22 คน โดย VSA Thailand เป็นหนึ่งในคณะทำงานจัดกิจกรรม และส่งอาสาสมัครจากประเทศไทยทั้งหมด 3 คน

การแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในเครือข่าย NVDA หรือ Network Voluntary Development in Asia ในปี 2558 นี้นั้น VSA Thailand เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเครือข่ายด้านการเงิน (Executive Committee-Treasurer) ตั้งแต่ปี 2557 - 2558 ซึ่งในปีนี้ได้ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้มีมติให้ DO Thi Phuc ประธานองค์กร SJ เวียดนาม ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ KAIZAWA Shinichiro ประธานองค์กร NICE ประเทศญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ในการประชุสุดยอดผู้นำองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเซียในปีหน้า

รายนามคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒฒนาเอเซีย

(Network Voluntary Development in Asia-Network)

DO Thi Phuc (Phuc), SJV (Vietnam): President (กลาง)

KAIZAWA Shinichiro (Kai), NICE (Japan): General Secretary (ริมขวา)

Laksana Tum Rodtrakul (Tum), VSA (Thailand): Treasurer (ริมซ้าย)

Tang Wai Wing (Bird), VT (Hong Kong): Vice President for Impact (ขวาจากริม)

CHINNANNA Doreswamy (Dore), FSL (India): Vice President for Quality Improvement (ซ้ายจากริม)