การศึกษาเบลเยี่ยม

ภาพรรยากาศเด็กนักเรียนเดินกลับบ้านตอนเที่ยงที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม เด็ก ๆ ที่นี่เลิกเรียนเวลาเที่ยงวัน ระบบสังคมสนับสนุนให้เด็กไม่ต้องมีชั่วโมงเรียนมากเกินไป ชั่วโมงการทำงานของผู้ปกครองสัมพันธ์กับบุตรหลาน คนทำงานจะมีเวลาพักในช่วงบ่ายประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยชั่วโมงการทำงานส่วนใหญ่เริ่มประมาณ 8-9 โมงเช้า เริ่มพักเที่ยงถึงประมาณบ่ายสามโมง และเริ่มงานอีกครั้งตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็น ทำให้ผู้ปกครองสามารถมีเวลากับลูก ๆ ในช่วงบ่าย

สำหรับคนทำงานที่ยังไม่มีครอบครัว ก็สามารถใช้เวลาหลับพักผ่อนหลังอาหารเที่ยง ในยุโรปมีการออกแบบระบบการทำงานให้สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานของร่างกาย (หนังท้องตึง หนังตาหย่อน) จนกลายเป็นวัฒนธรรมในประเทศยุโรปทางใต้ที่เรียกว่า siesta หรือการนอนกลางวันที่ทุกหน่วยงานต้องคำนึงถึง ในแถบประเทศสเปนเชื่อว่า การได้นอนพักกลางวันประมาณ 30 นาที ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน และพร้อมทำงานเต็มที่อีกครั้งในช่วงบ่าย

นอกจากนี้ช่วงบ่ายเด็ก ๆ สามารถร่วมกิจกรรมที่ youth house หรือหน่วยงาน after school ต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชน หน่วยงานเหล่านี้ส่งเสริมให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเสรี และเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างวางใจ

จริญญา กฤติกานต์