Energy Free Day

Post date: Jul 5, 2014

หนึ่งวันกับการหยุด ลด งด ใช้ไฟฟ้า

กับ 160 ค่าย 31 องค์กร 20 ประเทศ ทั่วโลก

ใคร

วีซ่า ประเทศไทย (VSA Thailand) และสมาชิกเครือข่ายองค์การอาสาสมัครยุโรปทั่วโลก (Alliance of European Voluntary Service) 31 องค์กร 20 ประเทศทั่วโลก

ทำอะไร

ร่วมรณรงค์การงดใช้พลังงาน ภายในค่ายอาสาสมัครกว่า 160 ค่ายทั่วโลก

ที่ไหน

  • 160 ค่ายทั่วโลก คลิกดูแผนที่ประเทศผู้เข้าร่วม Energy Free Map

เมื่อใด

26 กรกฎาคม 2014 (หรือทุกวันที่ทำได้)

อย่างไร

  • หยุด ลด งด ใช้ไฟฟ้า
  • องค์กรหรือผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ VSA Thailand โดยส่งกิจกรรมที่ทำ พร้อมภาพถ่ายมายัง admin@volunteerspirit.or.th กิจกรรมของคุณจะถูกแชร์ร่วมกับ 31 องค์กร 20 ประเทศทั่วโลก ที่นี่