รับสมัครอาสาสมัคร AVS 2015

Post date: Nov 1, 2014 8:27:21 AM

Asian Voluntary Service 2015

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค 20 โครงการ 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และเวียดนาม

ระยะเวลาของโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559

  • อาสาสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 - 12 เดือน
  • ช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมโครงการ ตามตารางค่าธรรมเนียมโครงการข้างบน แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม / ประเทศ (ดูช่อง Fee 2 ถ้าไม่มีรายละเอียด Fee 2 ยึดค่าธรรมเนียม Fee 1) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นค่าใช้จ่าย ที่พัก อาหาร และสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครประเทศที่เข้าร่วม)
  3. ค่าเดินทาง
  4. ค่าประกันการเดินทาง

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่างนี้ กรอกและส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ พี่เกต 0819592961