All memories are here

"ไม่ซัก เพราะต้องการเก็บทุกความทรงจำ

ลูกเสือฝรั่งทำเป็นกลุ่มเยาวชนแบบจริงจัง บำเพ็ญประโยชน์ด้วยกัน เข้าค่ายด้วยกัน เที่ยวด้วยกัน ผูกพันธ์กัน ไม่ใช่สักแต่เป็นวิชาเรียน”

แจ๋ม, Camp Coordinator

ประสบการณ์ค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทย—เบลเยี่ยม จ.ตรัง

5-20 กรกฎาคม 2558 อาสาสมัครจากเบลเยี่ยมคือกลุ่มลูกเสือที่มาทำกิจกรรมร่วมกันในประเทศไทย

ในภาพคือผ้าพันคอลูกเสือที่หลายคนคงคุ้นตา เพราะตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทุกคนคงเคยมีโอกาสเรียนรู้กิจกรรม “ลูกเสือ” ทั้งแบบลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสำรอง หรือลูกเสือชาวบ้าน แตกต่างกันออกไป

พี่แจ๋ม ผู้ประสานงานของค่ายนี้เก็บรายละเอียดผ้าพันคอลูกเสือของแต่ละคน ซึ่งทำให้รู้ว่า ไม่ใช่แค่สมุดบันทึก หรือ Social Network เท่านั้นที่จะเป็นที่เก็บความทรงจำได้ ผ้าพันคอลูกเสือก็เป็นได้เช่นกัน..