V2Volunteer Global-Romania "Here There Plus"

29 มกราคม – 29 มีนาคม 2560

สวัสดีค่ะ ชื่อจูนค่ะ จูนเข้าร่วมค่ายอาสาสมัครที่ประเทศโรมาเนีย ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม – 29 มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ค่ายนี้ทำงานเกี่ยวกับเด็ก ทั้งในโรงเรียนและโรงพยาบาลค่ะ ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ เรียนภาษาโรมาเนีย อาทิตย์ละ 1 ชั่วโมงค่ะ หยุดเสาร์อาทิตย์ โดยตารางการทำงานจะออกทุกวันเสาร์

เริ่มทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 18.00 พัก 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่ตารางงานของแต่ละคน โดยปกติแล้ว ช่วงเช้าจะไปทำงานที่โรงเรียน ช่วงบ่าย ก็ไปอบรมนิด ๆ หน่อย เย็นก็ไปทำงานที่โรงพยาบาล ไปเล่นกับเด็ก

การทำงานในโรงเรียน ก็เหมือนเราไปเป็นครูคนหนึ่งค่ะ ต้องเตรียมการสอนอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับประเทศไทย การทักทาย คำศัพท์เบื้องต้น งานหัตถกรรมแบบไทย พวกงานใบตอง งานสาน จูนสอนวิธีการสานปลาแต่ไม่มีใบมะพร้าว เราก็ใช้กระดาษแทนค่ะ ถ้าสอนเด็กอนุบาล เด็กเล็ก ๆ ก็ สอนการไหว้ การทักทาย ทำธงชาติไทย เด็กที่นั่น บางคนก็รู้จักประเทศไทยค่ะ บางคนไม่รู้จัก

เด็ก ๆ น่ารักค่ะ เด็ก ๆ ตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าสอน จูนเองก็ตื่นเต้น ช่วงบ่ายจะทำ กิจกรรมที่โรงเรียนเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก ดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง การเรียนรู้ช้า เด็กเหล่านี้จะเรียนแยกกับเด็กปกติ จูนกับเพื่อนก็ไปทำกิจกรรมกันช่วงบ่าย สนุกดีค่ะ

ช่วงเย็นก็จะไปทำงานที่โรงพยาบาล วันอังคารถึงวันศุกร์ วันละ 2 ชั่วโมง โรงพยาบาลที่ไป มีทั้งหมด 4 โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล ถ้าเราป่ วยไม่สบาย ต้องบอกเพื่อนว่าเราไปไม่ได้ เพราะถ้าเราป่ วย เราไม่ควรไปทำงานค่ะ เพราะทั้งเราและเด็กอาจจะติดเชื้อซึ่งกันและกันได้ ต้องระวังเราสามารถ กอดเด็ก ๆ แต่ห้ามจูบหรือหอมแก้มค่ะ อาจมีการติดเชื้อทางผิวหนัง การติดเชื้ออาจจะมาจากทั้งเราและเด็ก เพราะเด็กที่เราไปทำงานด้วย เด็กทุกคนมีอาการป่วยค่ะ หลังการทำกิจกรรมควรล้างมือทา ความสะอาด ค่ะ เป็นการฆ่าเชื้อโรค แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้น สบาย ๆ ค่ะ สนุกด้วย

1. Sectia de pneumoftiziologie copii -Lacul Bucura(Programul Maria)โรงพยาบาลนี้เกี่ยวกับเด็ก ที่มีปัญหาเรื่องปอดเด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมข้างนอกได้ ถ้าอากาศดีนะคะโรงพยาบาลนี้จูนไม่ได้ไปคะ เพราะเป็นภูมิแพ้ จึงเลือกที่จะไม่ไป

2. Spitalul M.S. Curie(Budimex)(Programul Dumitru)

เป็นโรงพยาบาลสำหรับเด็กพิการทางร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีความผิดปกติ แต่กำเนิด เด็กส่วนใหญ่ อายุประมาณ 4-8ปี แต่บางคนที่มีอายุมากกว่านั้น บางคนมีปัญหาเกี่ยวความผิดปกติทางด้านขาค่ะ เด็กที่ ได้รับการผ่าตัด หรือกายภาพบำบัด บางคนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่บางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับแขนค่ะ สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะเดินเข้าไปทา กิจกรรมในห้องเด็ก ๆ ค่ะ ห้องหนึ่งจะมี 4 เตียง บาง ห้องก็มีเด็กครบทุกเตียง บางห้องก็มีไม่ครบ เราต้องทา การขออนุญาตผู้ปกครองเด็ก ๆ ก่อนจะเข้าไปทำกิจกรรม ส่วนมากจะทำกิจกรรม 30-45 นาที ต่อห้องค่ะ บางห้องเด็กพักผ่อน เราก็ไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าไปทา กิจกรรมค่ะ

3.Centrul de recuperare Nicolae Robanescu

ศูนย์รวมสาหรับเด็กที่มีความพิการทางกายภาพ ที่แตกต่างกันและพวกเขาจะได้รับการรักษา ประมาณ 3 สัปดาห์ สำหรับการบำ บัดด้วยการ เคลื่อนไหว โรงพยาบาลมีห้องโถงใหญ่สาหรับ ทา กิจกรรมค่ะ เราก็ไปทำกิจกรรมกันที่นั่น

เด็กก็จะมาร่วมกิจกรรม เด็กบางคนก็มี ผู้ปกครองพามาค่ะ เพราะต้องมีคนคอยดูแล ใกล้ชิด

4. In Spitalul clinic de urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu(Programul Constantin)

เด็ก ๆ ที่โรงพยาบาลนี้เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก และเด็กที่ถูกไฟไหม้ เด็กบางคนเดินเองได้ บางคนเดินไม่ได้ ก็มีผู้ปกครองพามาทำกิจกรรม เด็กที่นี่ส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับ ผิวหนังค่ะ เด็ก ๆ ห้ามใช้กรรไกร กาว หรือ อุปกรณ์ที่มีต่อผิวหนัง เพราะเด็ก ๆได้รับการ ผ่าตัดด้วยพลาสติก

บางสัปดาห์ออกไปทา งานต่างอำเภอค่ะ ไปสอนเด็กอนุบาลบ้าง การสอนก็เหมือนปกติที่สอนในบูคาเรสต์ค่ะ การทักทายของไทย หรือไปทำกิจกรรมร่วมกับเด็กวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้เกี่ยวกับการเป็น อาสาสมัคร บางสัปดาห์ ก็จะมีอบรมกับเพื่อน ๆ ทา ลูกโป่ง ทำสมุดภาพ เป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวค่ะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยรู้หมาก่อน ที่สำคัญได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และก็ภาษาโรมาเนียค่ะ จูนรู้แค่คำศัพท์เพราะอยู่ไม่นาน แต่ก็ดีค่ะ ได้เพิ่มความรู้ เปิ ดโลกทัศน์ตัวเอง สร้าง ประสบการณ์ชีวิต