Training for Trainer, Hanoi Vietnam by Pear

พรได้เข้าร่วมโครงการ Euro-Asian Empowerment ในหัวข้อ Training for Trainer ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2557 แพรได้เดินทางไปประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมกิจกรรม กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ฮานอยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม แพรไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเราจะเข้ากับผู้เข้าร่วมคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน วันแรกของกิจกรรมจะมีการแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันและบรรยายจุดประสงค์ของโครงการที่เข้าร่วม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 ประเทศได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ กัมพูชา และเทรนเนอร์อีกสามคน เดินทางมาจากสโลวาเกีย เพื่อมาสอนผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากมีการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันเบื้องต้นแล้ว ก็มีเกมส์ให้ทุกคนได้เล่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ทำให้เราสามารถจดจำชื่อเพื่อนๆ ในกลุ่มได้ง่ายขึ้น และมีการประชุมเพื่อจัดทำตารางเวลากิจกรรมเบื้องต้น แพรโชคดีที่เพื่อนร่วมห้องเป็นชาวอินโดนีเซีย จึงได้มีโอกาสฝึกภาษามากเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ กิจกรรมวันแรกจบลงค่อนข้างช้า ทุกคนค่อนข้างจะเพลียกันพอสมควรแต่ก็มีความสุข

วันที่สองหัวข้อของกิจกรรมวันนี้คือ Communication skills เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสาร กิจกรรมวันนี้ช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และการสื่อสารไม่จำเป็นต้องมาจากการพูดคุยเท่านั้น ท่าทาง ภาษากายและอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเช่นกัน อุปสรรคของการสื่อสารระหว่างคนต่างเชื้อชาติส่วนใหญ่ก็เกิดมากจากภาษาและมุมมอง รวมไปถึงเชื่อชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงพยายามที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยเอาชนะอุปสรรคต่างๆ นั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้เกมส์เป็นหลักเพื่อให้เราได้คิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนที่จะมานั่งสรุปร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีสำหรับยุคสมัยใหม่ ไม่น่าเบื่อแต่นำสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอในรูปแบบอื่นๆ ในวันนี้ในกลุ่มได้รู้จักและสนิทกันมากขึ้นกว่าวันแรกเพราะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม จึงได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้น วันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มมีกิจกรรมเหนื่อยๆ คือต้องวิ่งเล่นเพื่อทำกิจกรรมกัน และวันนี้ก็ได้ออกไปข้างนอกที่พักเพื่อไปทำกิจกรรมที่สวนสาธารณะ ทุกคนจึงมีความสุขกันเป็นพิเศษ

วันที่สาม Presentation skills และ Intercultural skills วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับทักษะในการนำเสนอผลงานหรือการนำเสนอต่อหน้าผู้คนซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของการสื่อสาร การฝึกอ่านออกเสียงถือเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งทั้งเรื่องของโทนเสียง ความดังของเสียง การเน้นคำ การใส่อารมณ์ในการออกเสียงและการเว้นวรรคเพื่อหายใจ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะการสื่อสารที่ดี ซึ่งทำให้เราทราบถึงความแตกต่างของการสื่อสาร ถ้าเราอ่านแบบไม่ใส่ใจ คนฟังอาจจะไม่เข้าใจถึงเนื่อหาที่เราต้องการจะบอกได้ ดังนั้นการฝึกฝนจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ช่วงบ่ายของวันที่สามนี้จะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการสื่อสาร สมาชิกในกลุ่มมาจากหลายประเทศจึงมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจและเปิดใจที่จะยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับความแตกต่างต่างกันไปแต่สิ่งที่ทุกคนในกลุ่มมีก็คือความพยายามที่จะเข้าใจความแตกต่างนั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มากในการอยู่ร่วมกัน และกิจกรรมพิเศษของวันนี้คือ Intercultural Night ทุกชาติที่เข้าร่วมโครงการจะมีการนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศตนเอง และมีการเล่นเกมส์จากแต่ละประเทศร่วมกัน วันนี้เป็นวันที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างมาก ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือทำทุก ๆ กิจกรรมอย่างดี เป็นความประทับใจอย่างมากที่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะมากจากต่างที่กันก็ตาม

วันที่สี่ Teamwork มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในหนึ่งกลุ่มจะต้องมีครบทุกประเทศ เพื่อที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันทุกคน และก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหนื่อยมากๆ เพราะต้องมีการวิ่งออกกำลังเยอะ แต่ก็เป็นความสนุกไปอีกแบบที่ทุกคนยังคงช่วยเหลือกันแม้ว่าจะเหนื่อยยากเพียงใด หลังจากนั้นก็เป็นการแนะนำองค์กรของแต่ละประเทศ ช่วงบ่ายของวันนี้ทุกคนต้องเข้าร่วมงาน Global Volunteering Day แต่ละประเทศจะจัดแสดงเพื่อแนะนำประเทศตนเอง ในงานนี้มีประเทศเข้าร่วมมากถึง 25 ประเทศ ชาวเวียดนามค่อนข้างให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีคนเข้ามาสอบถามข้อมูลทั้งเกี่ยวกับองค์กรของไทยละสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว สิ่งที่กลุ่มคนไทยทำได้ก็คือพยายามแนะนำประเทศของเราให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่เข้ามาสอบถาม แม้ว่าความพร้อมของพวกเราจะไม่มากเท่าที่ควรก็ตาม แต่เราทุกคนก็พยายามจนสุดความสามารถเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทุกๆ คน หลังจากจบงาน วันนี้กลุ่มของเราได้ออกมาทานอาหารของนอกหลังจากที่อยู่ในโรงแรมมาหลายวันและก็ได้ออกไปเที่ยวในเมือง ทุกคนตื้นเต้นและสนุกกันมากในวันนี้

วันที่ห้า Education learning วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการศึกษามีการพูดถึง Formal, Informal และ Non-formal Education ซึ่งคือการแบ่งประเภทของการศึกษาตามวิธีการเรียนรู้ ซึ่งการศึกษาไม่จำเป็นจะต้องมาจากการนั่งเรียนในห้องเท่านั้น แต่ยังสามารถสอดแทรกความรู้เข้าไปในการเล่นได้ซึ่งก็คือการเรียนรู้แบบ Non-formal คือการใช้เกมส์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จึงมีการนำเสนอเกมส์ของแต่ละประเทศพร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของเกมส์นั้นๆ

หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมประเมินผล ทุกคนได้พูดแสดงความคิดเห็นและรู้สึกออกมา วันนี้ก็คือวันสุดท้ายของกิจกรรม ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นจึงมีงานเลี้ยงส่ง ทุกคนสนุกกับงานเลี้ยงมากๆ และเราทุกคนก็ได้พูดคุยกันเป็นคืนสุดท้ายของกิจกรรม

วันสุดท้าย เดินทางกลับ วันนี้ทุกคนต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับประเทศของตนเอง คำที่ว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกราคือเรื่องจริง เราอยู่ร่วมกันแค่ไม่กี่วันแต่ความรู้สึกผูกพันธ์นั้นเกินกว่าจะบรรยาย วันแรกของกิจกรรมรู้สึกว่าช่างยาวนานนัก แต่พอมาถึงวันสุดท้าย กลับรู้สึกว่าเวลาไม่เคยรอใครจริงๆ เวลาที่นี่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และแพรมีเพื่อนใหม่ๆ จากกิจกรรมครั้งนี้มากขึ้น เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ก็เศร้าเพราะต้องจากกันแล้ว และแพรก็ได้รับความรู้มากมายจากโครงการนี้

การจากลาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเจอ แต่ความทรงจำดีๆ เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้ และความประทับใจในเพื่อนๆ และผู้เข้าร่วมงานจะยังคงอยู่ในความทรงจำของแพรตลอดไป ต้องขอขอบคุณพี่เกต พี่ตุ้ม และ VSA Thailand ที่ได้ให้โอกาสแพรเดินทางไปร่วมโครงการครั้งนี้ ขอบคุณมากๆ คะ