Croatia and Macau

Peaw in Croatia and Macau

Paew is Thai volunteer who participated in capacity training in Croatia between 25 May - 1 May and world heritage international workcamp in Macau from 17-26 June 2016. The following are her message after completely mission.

Capacity training in Croatia

ค่ายนี้เป็นค่ายที่เต็มไปด้วยความประทับใจ ทั้งกับเนื้อหาของโครงการและเพื่อนๆ ผู้ร่วมโครงการ 10 วันผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยความสนุกสนานและความรู้ที่ได้รับ ความหลากหลายของประเทศ กลุ่มอายุ และภูมิหลังส่วนตัวของผู้ร่วมโครงการที่มีรวมราว 35 คน ทำให้โครงการน่าสนใจมาก

การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่มีสักนาทีเดียวที่ถูกปล่อยผ่านไปโดยไม่มีอะไรน่าจดจำ ผู้ร่วมโครงการทั้งจากซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ได้แลกเปลี่ยนกันข้ามข้อจำกัดและพรมแดนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สวยงามและน่าประทับใจ

ขณะที่เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในด้านนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมและการอภิปรายต่างๆ ก็เปิดโอกาสให้การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทุกคนในค่ายเป็นไปได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน และทิวทัศน์ริมทะเลที่เป็นใจให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีอยู่เสมอ

ที่สุดแล้ว ค่ายนี้เป็นค่ายที่ทำให้รู้สึกว่าการนอนหลับเป็นเรื่องเสียเวลา การคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ทุกวัน ทุกนาที กลายเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับหนึ่ง..แม้จะลงเอยด้วยการไม่ได้นอนทั้งคืน

World heritage international workcamp in Macau

ค่ายนี้เป็นค่ายที่อบอุ่นน่ารัก ให้ความรู้สึกเหมือนกลับไปค่ายลูกเสือสมัยมัธยม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเป็นคนเอเชีย ทำให้โทนอารมณ์ของค่ายออกไปในทางจุ๋มจิ๋มน่ารัก แต่ในความน่ารักงุ้งงิ้งนั้นก็เป็นปัญหาเช่นกัน เพราะทำให้กิจกรรมต่างๆ ขาดน้ำหนัก หรือขาดมิติความลึกไปโดยปริยาย

จากค่ายนี้ เรียกได้ว่าได้เพื่อนสนิทมาหนึ่งคน ซึ่งเป็นผู้นำของค่าย แน่นอนว่า เราไม่ได้สนิทกันจากกิจกรรม เนื่องจากคนหนึ่งอยู่ในฐานะผู้นำ อีกคนอยู่ในฐานะผู้ตาม แต่การแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจากการพูดคุยนอกเวลากิจกรรมเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคนควรระลึกไว้ในใจ ว่ามิตรภาพ หรือความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องรอให้กิจกรรมเป็นตัวกำหนด แต่ตัวเราเอง ควรเดินเข้าหาผู้คนเพื่อผูกสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมค่าย ชาวบ้านท้องถิ่น หรือใครก็ตาม เพราะสิ่งที่ได้รับกลับมา มันล้ำค่าอย่างเหลือเชื่อ