Germany

Story of Pat

ครั้งนี้ก็เป็นค่ายจิตอาสาต่างประเทศครั้งที่ 2 ของแพท และครั้งนี้เลือกไปทำกิจกรรมที่ประเทศเยอรมัน เป็นค่ายที่สั้น ๆ เพียง 8 วัน งานไม่หนักมาก อาสาสมัครทั้งหมด 10 คนจากประเทศไทย อิตาลี ฮ่องกง ตุรกี สเปน เม็กซิโก เช็ก ฝรั่งเศส และเยอรมัน

ค่ายอยู่บนเขา บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยวันแรกอาสาสมัครจะขนขยะ หรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้จากห้องใต้หลังคาลงมาทิ้ง เหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะ เพราะได้ทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ ในค่ายมากยิ่งขึ้น ในวันอื่น ๆ ก็ช่วยกันทาสีตกแต่งห้อง ซึ่งเป็นงานที่สนุกเลยค่ะ เพราะได้ทำงานเป็นทีม เปิดเพลงฟังไปด้วยเลยทำให้งานสนุกมากยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้ว่างานแบบนี้ต้องมีความตั้งใจมาก เพราะหากผิดพลาดก็ต้องแก้ไขตั้งแต่ต้น จึงเรียนรู้ที่จะต้องมีความใส่ใจและพยายาม

ที่สำคัญอาหารในค่ายอร่อยมาก มีอาหารหลากหลายตลอดทั้งสามมื้อ ที่พักก็ดีมาก ๆ ทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย

ในวันหยุด หัวหน้าค่ายพาไปทำกิจกรรมหลากหลาย ทั้งปีนเขา black forest ไปเที่ยวเมือง Heidelberg และเมือง Karlsruhe

ค่ายนี้ก็เป็นอีกค่ายที่ประทับใจ ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมเยอรมัน อาหารและสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น พบเพื่อนอาสาสมัครที่มาจากหลากหลายประเทศก็ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อน ๆ ชาติอื่น

แพท