Japan

Onuma camp by Monrudee

เป็นค่ายที่ดีมากค่ะ ดีทั้งในเรื่องของความหลากหลายของกิจกรรม อาหาร ที่พัก สถานที่ ความรู้ เพื่อน อุปกรณ์การทำงาน อากาศ รวมไปถึงความใจดีมีน้ำใจของคนในชุมชน ไปแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตกับคนที่มาจากต่างที่ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ได้รู้ว่า เค้าคิดและทำอย่างไร อะไรที่เหมือนและแตกต่าง และควรจะปรับตัวอย่างไร ได้เห็นถึงการต้อนรับที่ดี ของผู้ให้ความรู้ในแต่ละกิจกรรม ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ถึง แม้เราจะพูดกันคนละภาษา ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาล ซึ่งเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่นั่นจริง ๆ ไม่ใช่แค่ยืนมองหรือถ่ายรูป ได้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และความต้องการดูแลและพัฒนาทรัพยาการ พื้นที่ ป่าไม้ บ้านเกิดของคนญี่ปุ่น คำบรรยายอาจไม่สามารถบอกทุกอย่างได้ เพราะประสบการณ์ทั้งหมดตลอด15 วัน มันมากมายเกินกว่าจะบอกได้ แต่สามารถบอกได้ว่า ควรอย่างยิ่งที่จะลองไปหาประสบการณ์แบบนี้อย่างน้อยสักครั้งค่ะ แล้วจะรู้ว่ามันดีขนาดไหน ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดี ๆ ค่ะ