Japan

Fai in Minamata

ถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นหลายๆคนก็จะนึกถึงธรรมชาติที่สวยงาม อาหารอร่อย บ้านเมืองสะอาดสะอ้านรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ใครจะรู้ว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วในเมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นอย่างเมืองมินามาตะ จะต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการที่โรงงานทิ้งน้ำเสียที่มีสารปรอทเจือปนลงสู่แม่น้ำ ผลกระทบดังกล่าวทำให้ชาวเมืองมินามาตะจำนวนมากต้องป่วยเพราะมีการสะสมของสารปรอทในร่างกาย (Minamata disease) เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ชาวเมืองมินามาตะเริ่มตื่นตัวและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงมีหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือและร่วมฟื้นฟูเมืองนี้ ใครจะไปรู้ว่าความพยายามและความร่วมมือร่วมใจของคนในท้องถิ่นจะช่วยเปลี่ยนแปลงเมืองที่สกปรกและอันตรายให้กลายมาเป็นเมืองต้นแบบในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นอย่างในปัจจุบันได้

จากข้อมูลที่น่าสนใจดัวงกล่าวทำให้ฝ้ายรู้สึกอยากที่จะไปเรียนรู้ในสถานที่จริง ถามจากผู้รู้จริง ๆ ว่าเค้ามีวิธีคิดและมีวิธีในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร คมบังวะ.

ฮะจิเมะมะชิเตะ. วะตะชิโนะนะมะเอะวะ ฝ้าย เดสสึ. ไทย คะระ คิมะชิตะ. โดโซะ โยโระชิขุ (สวัสดีตอนเย็นค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ฉันชื่อฝ้ายมาจากประเทศไทย ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ)" ประโยคภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ที่เตรียมไปเพื่อใช้แนะนำตัวเอง ...ตั้งแต่วันแรกที่มาถึง ฝ้ายสัมผัสได้ว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนน่ารัก อ่อนน้อมถ่อมตนและขยันขันแข็ง แต่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ (ก็เหมือนกับคนไทยที่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน) เราจึงควรที่จะศึกษาภาษาญี่ปุ่น (อย่างง่าย) ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะจะช่วยให้เราสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้ง่ายมากขึ้น หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายของค่ายนี้และสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราก็ได้วางแผนร่วมกันว่าจะต้องทำอะไรก่อนและหลัง รวมถึงมีการแบ่งกลุ่มในการทำงานและกลุ่มทำอาหารในแต่ละวัน

ตลอดทั้งค่ายได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ทั้งการศึกษาเกี่ยวกับพีชท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่สามารถนำมาทำเป็นยาได้ เรียนรู้วิธีการตัดต้นไผ่และการทำถ่าน ศึกษาและจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กบริเวณชายหาด สอนภาษาไทยให้กับชาวเมืองมินามาตะ รวมถึงได้ลองอบพิซซ่าจากเตาอบธรรมชาติที่สร้างมาจากอิฐและไม่ไผ่ ตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมินามาตะ ฝ้ายรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของเมืองนี้ ได้ใช้ชีวิตเหมือนชาวเมืองคนอื่น ๆ จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของทำกับข้าวในห้าง Rocky การปั่นจักรยานไปในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล การพูดคุยทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นกับชาวเมืองที่พบเจอในทุก ๆ วัน รวมถึงการลองทำและทานอาหารญี่ปุ่น

สุดท้ายนี้ฝ้ายก็อยากจะขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่มีส่วนในการดูและและสนับสนุนค่ายนี้ ฝ้ายจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเอง เช่น แยกขยะก่อนทิ้ง นำขยะมารีไซเคิล ใช้ทรัพยากรน้ำและไฟอย่างประหยัดและคุ้มค่า การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุด รวมถึงจะร่วมส่งต่อความรู้นี้ให้กับผู้คนรอบข้างเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกเรา

อัญชลี ศรีชมภู