Italy

Agape camp by Tin

ความรู้สึกของบูรณา อาสาสมัครไทยในค่าย Agape ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2014

“ค่ายนี้เป็นค่ายที่มีระบบการจัดการที่ดีมากค่ะ มีความผูกพันระหว่างคนในพื้นที่และคนในค่ายมาก ๆ คนส่วนมากเคยมาทำงานที่นี่แล้วก็กลับมาเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามได้พบคนจากหลากหลายประเทศ พูดคุยและเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมของคนอิตาลี ส่วนอาหารก็อร่อยมาก วิวทิวทัศน์สวยเหมือนภาพถ่ายในโปสการ์ด ส่วนเมืองก็เป็นเมืองเล็ก ๆ ผู้คนอบอุ่นและน่ารัก งานที่ทำเป็นงานไม่ยาก ไม่หนักมาก และมีเวลาพักผ่อนเพียงพอค่ะ”