Home

TAIWAN: Holidays Camp

posted Mar 22, 2018, 12:37 AM by Vsa Admin   [ updated Mar 22, 2018, 12:50 AM ]

อาสาสมัครวันหยุดที่ไต้หวัน สำหรับผู้มีเวลาน้อย แต่ใจรักกิจกรรมค่ายอาสา 
รับอาสาสมัครแบบกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่ไต้หวัน และการปลูกผักไฮโดรโพนิกปลอดสารพิษ


Taiwan: อาสาสมัครวันหยุดที่ไต้หวัน 2561

Work with VSA: Camp leader opportunity

posted Oct 20, 2016, 10:32 PM by Vsa Admin   [ updated Oct 20, 2016, 10:46 PM ]


VSA เปิดรับสมัครผู้ประสานงานค่ายอาสาสมัครนานาชาติ
โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการปลุกความเป็นผู้นำในตนเอง และพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
ฝึกงานและเรียนรู้ในตำแหน่ง Workcamp Leader หรือผู้ประสานงานอาสาสมัครนานาชาติ

1-2 of 2