Home
 • รับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนค่ายเกษตร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558NICE-15-039  Kuromatsunai 1  (Hokkaido)  04/25-05/01  ENVI  10 vols. (5 int.)Organized together with Buna-no-mori Shizen Gakko (nature school ...
  Posted Dec 16, 2014, 11:57 PM by Vsa Admin
 • Asian Voluntary Service: AVS Asian Voluntary Service หรือ AVS คือ ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2014โดยการเริ่มต้นขององค์กร ...
  Posted Nov 12, 2014, 6:45 AM by Jarinya Krittikan
 • VSA Statistics 2014 With the wonderful success in 2014, VSA is going to the way its properly, developed in the way of peace, positive, understanding and open.Short Term Volunteers (STV): 37 (13 ...
  Posted Nov 24, 2014, 11:35 PM by Vsa Admin
 • รับสมัครอาสาสมัคร AVS รุ่น 2 Asian Voluntary Service (2nd AVS)ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค 20 โครงการ 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพ ...
  Posted Nov 1, 2014, 2:01 AM by Vsa Admin
 • VSA is one of NVDA ECs Vsa is one of Executive Committees (Treasure) of NVDA on 2014 - 2015ปี 2014 - 2015 VSA Thailand เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมการเครือข่าย NVDA เครือข่าย NVDA ก่อต ...
  Posted Jul 15, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »
รับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนค่ายเกษตร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

posted Dec 13, 2014, 11:41 AM by Vsa Admin   [ updated Dec 16, 2014, 11:57 PM ]

 

25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558NICE-15-039  Kuromatsunai 1  (Hokkaido)  04/25-05/01  ENVI  10 vols. (5 int.)

Organized together with Buna-no-mori Shizen Gakko (nature school with beech forests) since 03.

BSG was started in 1998 to promote ecological education for kids and run various kinds of kids programs.

They have started to create an organic, community farm where various kinds of people

(elders, kids, challenged, etc.) can gather and heal their bodies and mind.

They are planting berries and vegetables and creating biotope along a stream in 20ha of

the land and need a lot of voluntary power to develop!

 

Work: We will mainly help to develop the farm and the biotope by cutting bamboo and other glasses,

digging the soils, etc.). We will also help to maintain the nature school (e.g., cutting glasses, prepare the camp site)

as well as to run their “Open School” program where families and adults will enjoy the nature.

Study: Community farms in each country. Bring some info.!

Accommodation: Dormitory building of the school (Quite comfortable!). Sleeping Bag is Not necessary.

Location: South west of Hokkaido island. Full of beautiful nature with national reserve of beech forests,

a river and wetland. Main industry is cattle farming.

Terminal: Sapporo (2 hours by express train. You need to arrive at Shin-Chitose airport by 06:00 on Jul. 21

and can leave there after 18:00 on Aug. 18). From Tokyo, 13 hours by bullet train or 32 hours by ship.

Leisure Activity: Exchange parties, excursion, etc.

Special Remarks: High motivation to work for the community farm.

Similar types of experience and Japanese speaking skill are welcome!


ค่าใช้จ่าย

 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท
 2. ค่าเครื่องบิน 15,000 บาท
 3. ประกันการเดินทาง 1,000 บาท

ฟรีที่พักและอาหารตลอดค่าย


วิธีการสมัคร http://www.volunteerspirit.or.th/Thai-Volunteer


ติดต่อ outgoing@volunteerspirit.or.th, 0819592961 พี่เกต (ติดภารกิจประเทศสเปน สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม)Asian Voluntary Service: AVS

posted Nov 12, 2014, 6:45 AM by Jarinya Krittikan

Asian Voluntary Service หรือ AVS คือ ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2014โดยการเริ่มต้นขององค์กร NICE ประเทศญี่ปุ่น กับองค์กรเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Network Voluntary Development in Asia: NVDA) ในช่วงเริ่มต้นองค์กรสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการเครือข่าย NVDA ร่วมผลักดันให้โครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเอเชียเกิดขึ้น ได้แก่ Volunteer Spirit Association (VSA Thailand) หรือสมาคมจิตอาสา ประเทศไทย, SJ Vietnam, Ruchi India และ VYA Taiwan

ในทวีปยุโรปมีการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในทวีปยุโรปและภาคีเครือข่ายภายใต้ชื่อ European Voluntary Service หรือ EVS ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก European Commission โดยโครงการ EVS ได้มีการก่อตั้งและพัฒนามาอย่างยาวนาน จนกระทั่งล่าสุดในปี 2014 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ERAMUS+ ซึ่งยังคงเป้าหมายคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม ภาษา และมานุษยวิทยา โดยการทำโครงการอาสาสมัครระยะยาว ตั้งแต่ 2 เดือนถึง 1 ปี

การผลักดันให้เกิดโครงการ AVS ขึ้นในทวีปเอเชีย จึงเป็นก้าวแรกในการเปิดโอกาสให้เยาวชนเอเชียได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศต่าง  ๆ ที่เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 1 เดือน - 1 ปี โดยในช่วงเริ่มต้นเป็นการสนับสนุนกิจกรรมจากองค์กรประเทศสมาชิกเท่านั้น

โครงการ AVS รุ่นที่ 1 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศในทวีปเอเชีย 7 ประเทศ 10 องค์กรอาสาสมัคร เสนอโครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนจำนวน 18 โครงการ เริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 - มกราคม 2558 

การแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในรุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จ โดยมีอาสาสมัครจำนวน 14 คน จากประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ส่งอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใน 6 ประเทศ

โครงการ AVS รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ โดยมีองค์กรอาสาสมัคร 13 องค์กรเสนอโครงการเข้าร่วม 20 โครงการ โดยเปิดรับสมัครอาสาสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 และเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559

ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้แก่
 1. กัมพูชา องค์กร CYA
 2. ญี่ปุ่น องค์กร NICE
 3. ไทย องค์กร VSA Thailand และ DALAA
 4. เนปาล องค์กร VIN
 5. บังคลาเทศ องค์กร BWCA
 6. ฟิลิปปินส์ องค์กร YSDA
 7. เมียนมาร์ องค์กร COM
 8. เวียดนาม องค์กร SJ Vietnam
 9. อินเดีย องค์กร FSL และ Ruchi
 10. อินโดนีเซีย องค์กร IIWC

VSA Statistics 2014

posted Nov 5, 2014, 7:45 PM by Vsa Admin   [ updated Nov 24, 2014, 11:35 PM ]

With the wonderful success in 2014, VSA is going to the way its properly, developed in the way of peace, positive, understanding and open.

Short Term Volunteers (STV): 37 (13 International Workcamps)
Mid-Long Term Volunteers (MLTV): 34 (11 Projects)
Group workcamp GWC: 42 (4 groups)
Thai Outgoing:24 (17 Individual and 3 groups)
Thai members: 9 
Full Time Staff: 2 
Part Time staff: 7
Trainees: 5
ICL Students: 37
Thai Host Families: 69 Families
Local Partners: 15 
Sending organization: 17 
Host organization: 11

รับสมัครอาสาสมัคร AVS รุ่น 2

posted Nov 1, 2014, 1:27 AM by Vsa Admin   [ updated Nov 1, 2014, 2:01 AM ]

Asian Voluntary Service (2nd AVS)

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค 20 โครงการ 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และเวียดนาม
ระยะเวลาของโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559
 • อาสาสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 - 12 เดือน
 • ช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ตามรายละเอียดข้างล่างนี้


ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมโครงการ ตามตารางค่าธรรมเนียมโครงการข้างบน แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม / ประเทศ (ดูช่อง Fee 2 ถ้าไม่มีรายละเอียด Fee 2 ยึดค่าธรรมเนียม Fee 1) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นค่าใช้จ่าย ที่พัก อาหาร และสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครประเทศที่เข้าร่วม)
 3. ค่าเดินทาง 
 4. ค่าประกันการเดินทาง 
วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่างนี้ กรอกและส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พี่เกต 0819592961

VSA is one of NVDA ECs

posted Jul 15, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin

Vsa is one of Executive Committees (Treasure)
of NVDA 
on 2014 - 2015

ปี 2014 - 2015 VSA Thailand 
เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมการเครือข่าย NVDA 

http://nvda.asia/

เครือข่าย NVDA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993
เป็นการรวมตัวขององค์กรอาสาสมัครในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในเอเชีย

รับสมัครทีมงาน

posted May 18, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin   [ updated Nov 29, 2014, 1:23 AM by Jarinya Krittikan ]


รับสมัคร
 ผู้ประสานงานโครงการ InterCutural and Language (ICL) และประสานงานอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน 
1.    สอนภาษาแบบ Non-Formal Education
2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถิ่น
3.    งานเอกสารทั่วไป
4.    งานไม่เป็นเวลา เน้นความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
คุณสมบัติ
1.    พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Open up and Flexible)
2.    ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
3.    Office Program พื้นฐาน
พิจารณาพิเศษ
1.    ขับรถได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.    Creativity idea


รับสมัคร ผู้นำค่าย (Workcamp Leader) 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน 
1.    จัดค่ายนานาชาติสองสัปดาห์
2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถิ่น
3.    งานเอกสารทั่วไป
4.    งานไม่เป็นเวลา เน้นความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
คุณสมบัติ
1.    พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Open up and Felxible)
2.    ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
3.    Program Office พื้นฐาน
พิจารณาพิเศษ
1.    ขับรถได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.    Creativity idea

ส่งประวัติและใบสมัครมาที่ admin@volunteerspirit.or.th
08 1959 2961, 08 9878 9355


1-6 of 6