Homeประกวดการออกแบบโปสการ์ด ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน • What is I.V.S? I.V.S. is International Voluntary Service หรือกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เกิดขึ้นตั้งแต่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรือปี 1920  จากการรวมตัวอาสาสมัครเพื่อท ...
  Posted Apr 16, 2015, 3:08 AM by Vsa Admin
 • 3 ค่ายใหม่จากประเทศญีปุ่น NICE-15-119  Fukushima  (Fukushima)  08/01-08/09  KIDS, RELI  7 vols. 1 - 9 สิงหาคม 2558ฟูกูชิมะ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกรณ์แผ ...
  Posted Apr 16, 2015, 2:12 AM by Vsa Admin
 • ประกวดการออกแบบโปสการ์ด ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกวดการออกแบบโปสการ์ด ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ GLOBAL PLACE: Global Partnership for Learning, Acting, Creating and Educating ด้วยความร่วมมือของ 16 องค์กร ...
  Posted Apr 14, 2015, 10:37 PM by Vsa Admin
 • ค่ายครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศฟินแลนด์ 9 - 22 สิงหาคม 2558 ลักษณะงานเป็นค่ายที่ส่งเสริมให้ครอบครัวนานาชาติได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติ สมาชิกครอบครัวจะช่วยกันทำงานง่าย ๆ ได ...
  Posted Mar 31, 2015, 3:25 AM by Vsa Admin
 • Family camp ประเทศฝรั่งเศส SJ49     PATHS FOR HANDICAPPED PEOPLE  4    26/07/15 – 02/08/15    CONS    12 vols      6-90 SJ52     PATHS FOR HANDICAPPED PEOPLE  5    02/08/15 – 09/08/15    CONS ...
  Posted Mar 30, 2015, 10:11 AM by Vsa Admin
Showing posts 1 - 5 of 17. View more »
What is I.V.S?

posted Apr 16, 2015, 3:08 AM by Vsa Admin

I.V.S. is International Voluntary Service หรือกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เกิดขึ้นตั้งแต่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรือปี 1920  จากการรวมตัวอาสาสมัครเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม อ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ SCI (Service Civil International) ซึ่งเป็นหน่วยเริ่มแรกที่เริ่มกิจกรรมอาสาสมัครระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย ย้อนกลับไปประมาณ 15 ปี ได้เกิดหน่วยงานที่ทำงานด้าน I.V.S. ชื่อ Greenway Thailand โดยผู้ก่อตั้งเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ ได่ริเริ่มกิจกรรมอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในประเทศไทย ในยุคนั้นประเทศไทยถือว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางทั่วโลก จากผลของการปฏิรูปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล หรือที่คุ้นหูดกันใน Campaign "Amazing Thailand" อาสาสมัครต่างชาติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในประเทศไทยมีจำนวนนับพันต่อปี แต่จำนวนของอาสาสมัครไทยที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศนับจำนวนตัวเลขไม่ถึงสองหลัก

ความตื่นตัวด้านงานอาสาสมัครในประเทศไทยถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยเหตุการณ์ภัยพิบัติ "สึนามิ" ที่ชาวไทยก็เพิ่งรู้จักหลังเกิดเหตุการณ์ หน่วยงานอาสาสมัครต่างชาติหลั่งไหลเข้าประเทศไทย และคนไทยก็ไม่เคยทิ้งกัน ทำให้การเฉลิมฉลองปีใหม่ 2548 เป็นการรวมคลื่นพลังอาสาสมัครสู่ท้องทะเลอันดามัน

ในปัจจุบัน (สองสามปีที่ผ่าน) หน่วยงานด้านอาสาสมัครเกิดขึ้นมากมาย และกิจกรรมอาสาสมัครได้รับการยอมรับและประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้งบประมาณสนับสนุนมากขึ้นจากภาครัฐ กิจกรรมอาสาสมัครในต่างประเทศได้รับการยอมรับ และให้ความสนใจมากขึ้น โดย VSA Thailand เป็นหนึ่งในหน่วยงานแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายใต้ระบบ I.V.S.

เป้าหมายคืออะไร
จากยุคหลังสงครามโลก เช่นเดียวกับยุค "สึนามิ" ของไทย ที่งานอาสาสมัครคือการช่วยเหลือ แต่ปัจจุบัน เป้าหมายหลักของการทำงานด้านอาสาสมัคร คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสา ดังนั้น งานจิตอาสาจึงเป็นเป้าหมายรอง

สาเหตุที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นเรื่องหลัก เพราะความเข้าใจความแตกต่างจะเป็นพื้นฐานของความสงบสุข หลีกพ้นสงคราม เรามุ่งมาดให้สิ่งเดียวที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้คือธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้นความขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดจากความแตกต่างด้านความเชื่อ ความไม่เข้าใจ สามารถให้ความรู้ความเข้าใจได้ โดยกิจกรรมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ื เพราะเม็ดเงินที่น้อยที่สุด และสังคมของผู้คนที่พร้อมจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่ตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก

VSA Thailand แตกต่างจากหน่วยงานอาสาสมัครอื่น ๆ อย่างไร
VSA Thailand หรือชื่อเต็มอย่างเป็นทางการ Volunteer Spirit Association เป็นหน่วยงานอาสาสมัครที่ริเริ่มโดยคนไทย ได้รับการยอมรับในนานาประเทศให้เข้าร่วมเครือข่าย I.V.S. ที่สามารถจัดกิจกรรมภายในประเทศและแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายนอกประเทศอย่างเป็นทางการ (อ่านประวัติ) โดยเป็นสมาชิกเครือข่าย Alliance of European Voluntary Service หรือเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก European Union (EU) โดยการเข้าเป็นสมาชิกต้องผ่านการคัดกรอง และรับรองจากประเทศสมาชิกในการประชุมประจำปี

นนอกจากนี้ VSA Thailand ยังเป็นสมาชิกเครือข่าย CCIVS: Coordinating Committee for International Voluntary Service ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ร่มของ UNESCO ที่เป็นที่รู้จักันดี 

ดังนั้น VSA จึงต่างจากหน่วยอื่น ๆ ในด้านการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในเครือข่ายที่เชื่อถือได้มากที่สุดเครือข่ายหนึ่ง และจัดกิจกรรมภายในประเทศร่วมกับหน่วยงานต่างในประเทศมากที่สุด

ความเป็นเครือข่ายอาสาสมัครระดับโลกนี้เอง ทำให้กิจกรรมของ VSA มีทั้งกิจกรรมภายในและต่างประเทศ และมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนอกห้องเรียนด้าน InterCutural and Language และส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ที่สำคัญคือจิตสำนึกด้านความเป็นพลเมืองโลก Global Citizens ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

อาสาสมัครทำไมต้องจ่ายเงิน
เพราะการทำงานแบบไม่ได้รับทุนสนับสนุนใด ๆ การเริ่มต้นจากศูนย์จึงจำเป็นต้องมีค่าลงทะเบียน เพื่อดูแลหน่วยงาน คนทำงาน และการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันในหน่วยงานของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในอาเซียน และถูกควบคุมดูแลโดยคณะกรรมในการเครือข่ายฯ ด้านความถูกต้องโปร่งใส โดยการรายงาน และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

เคยมีคำกล่าวว่า งานในโลกนี้มีสองประเภท คืองานที่มีอยู่ก่อนแล้ว และงานที่เกิดขึ้นใหม่ สำหรัลประเภทหลังนั้น ผู้ที่ริเริ่มจำต้องมีกำลังกายกำลังใจอย่างยิ่งยวดในการฝ่าอุปสรรค ทั้งทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ และด้านการลงมือปฏิบัติในสังคมทุนนิยม ดังนั้น บันทึกขอให้เป็นคำตอบสำหรับความคลางแคลงต่าง ๆ ซึ่งทุกตัวอักษรรับผิดชอบโดยผู้เขียน

จริญญา  กฤติกานต์
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง VSA Thailand

3 ค่ายใหม่จากประเทศญีปุ่น

posted Apr 16, 2015, 1:22 AM by Vsa Admin   [ updated Apr 16, 2015, 2:12 AM ]

NICE-15-119  Fukushima  (Fukushima)  08/01-08/09  KIDS, RELI  7 vols. 

1 - 9 สิงหาคม 2558


ฟูกูชิมะ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกรณ์แผ่นเดินไหวเมื่อปี 2011 องค์กร NICE ได้พยายามนำค่ายอาสาสมัครนานาชาติเข้าช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2012 ทุกปีจนกระทั่งปัจจุบัน โดยกิจกรรมได้แก่ สร้างสรรค์เกมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายอาสาสมัครนานาชาติกับเด็ก ๆ ในศูนย์ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ 

ลักษณะงาน

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ อายุระหว่าง 7 - 12 ปี และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

ที่พัก

พักภายในศูนย์ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกรณ์แผ่นเดินไหว อาสาสมัครต้องนำถุงนอนส่วนตัวมาเอง และอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกัทำอาหาร

สถานที่

เมืองฟูกูชิมะ ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประมาณ 100 กิโลเมตร ปริมาณกัมมันตรังสี 0.10 ซึ่งห่างจากระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาก

การเดินทาง

สนามบินนาริตะ โตเกียว ต้องเดินทางถึงสนามยินเวลา 09:00 ของวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และเดินทางกลับออกจากค่ายเวลา 19:00 ของวันที่ 9 สิงหาคม

คุณสมบัติ

อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำงานร่วมกับเด็กในพื้นที่ฟื้นฟูความเสียหายได้ เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)

 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท 
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน (อาสาสมัครสามารถซื้อเองได้เลย)
 3. ค่าประกันการเดินทาง 1,000 บาท

NICE-15-119  Fukushima  (Fukushima)  08/01-08/09  KIDS, RELI  7 vols. (3 int.)

Organized together with some local groups since 2012. A giant earthquake occurred in Tohoku in 2011 Mar. that caused unprecedented damage. NICE has been organizing the special workcamps there to revive the disaster areas. We have provided the international game for Kids center affected by the disaster to expand the international understanding for Kids. We were able to provide a highly effective program at more than 10 Kids center.

Work: We will visit Kids center to provide the international game for 7-12 years Kids. You have chance to show your culture, music, dances and games for Kids. Please bring a lot of ideas about songs, games and dance like you can play with the children.

Study theme: Best practice to revive disaster areas in each country. Bring some info.!

Accommodation: Youth center. CV. SBN

Location: In the center of Fukushima. 100km far from Fukushima nuclear power plant and the level of radioactivity is 0.10 mSv/h that is far from dangerous!

Terminal: Tokyo (3 hours by bullet train or 6 hours by bus, You need to arrive at Narita airport by 9:00 on first day and can leave there after 19:00 on NEWthe last day)

Leisure Activities: Excursion and trekking, etc.

Special Requirement: High motivation to work for Kids and disaster area, and respect to the local culture! Motivation letter is required.


NICE-15-120  Kurobe  (Toyama)  08/23-09/06  ENVI, RENO  8 vols. (5 int.)

23 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558

Asuiku องค์กรที่จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนโดยทำงานร่วมกับเด็ก ๆ ในระดับมัธยมศึกษาในเมือง Kurobe ซึ่งเป็นเมืองที่มีตัวเลขจำนวนประชากรลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยองค์กร Asuiku พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเริ่มต้นที่จะปรับปรุงบ้านญี่ปุ่นโบราณ และจัดกิจกรรมภายในชุมชน

ลักษณะงาน

ทำงานในป่าชุมชน ได้แก่ ตัดแต่งพุ่มไม้และซ่อมแซมบ้านโบราณ

ที่พัก

พักภายในศูนย์เยาวชน อาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกัทำอาหาร

สถานที่ 

Kurobe ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด Toyama 

การเดินทาง

ใช้เวลา 3.5 ชั่วโมงด้วยรถไฟ จากสนามบินโอซาก้า ใช้เวลา 5 ชั่วโมงด้วยรถไฟความเร็วสูง จากโตเกียว และแปดชั่วโมงโดยรถโดยสารประจำทาง (สำหรับผู้ที่เดินทางมาลงที่สนามบินนาริตะ โตเกียว ต้องเดินทางถึงภายในเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2559) เดินทางกลับเย็นวันที่ 6 กันยายน 2558 

คุณสมบัติ

อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ปรับตัวง่าย และเรียนรู้ที่จะใช่ชีวิตแบบง่าย ๆ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)

 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท 
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน (อาสาสมัครสามารถซื้อเองได้เลย)
 3. ค่าประกันการเดินทาง 1,000 บาท

NICE-15-120  Kurobe  (Toyama)  08/23-09/06  ENVI, RENO  8 vols. (5 int.)

Newly organized together with Asuiku established in 2012, is a community development organization with the commitment to work with local high school student and villagers. Kurobe is a rural town surrounded by a wonderful nature and has been facing serious aging and depopulation problems. They start new project, is the Renovation Old Japanese House to animate the community, and organize some projects cooperated with local community

Work: We will work in the forests doing activities such as cutting bushes in maintenance of the forest by which we can contribute to nature conservation through global voluntary power. We also renovate the old Japanese house in the community.

Study theme: Activate the isolated community with suffer from depopulation and good practices in your country. Bring some info.!

Accommodation: Local Youth center with bed. CV.

Location: Kurobe is located in the eastern section of Toyama Prefecture. Kurobe is the area, spreading the wide variety of nature such as mountains, gorge plains and sea, approximately 3000m in elevation difference.

Terminal: Osaka (Kansai) airport (3.5 hours by express train). From Tokyo, 5 hours by express train/ 8 hours by highway bus (For Narita airport, you need to arrive by 23rd morning / can leave there after 6th evening.)

Leisure Activities: Excursion and trekking, etc.

Special Requirement: Interest in nature protection & exchange with a community. Adaptability to enjoy a simple lifestyle!


NICE-15-124  Shiwa  (Iwate)  08/26-09/03  KIDS, AGRI  10 vols. (5 int.)

26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558


ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียน เช่น การเรียนภาษาอังกฤษแบบทางเลือก

ลักษณะงาน

จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนสำหรับนักเรียนอายุ 7 - 12 ปี และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

ที่พัก

พักภายในศูนย์กีฬา อาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกัทำอาหาร

สถานที่

เมือง Tohoku อยู่ทางเหนือของญีปุ่่น

การเดินทาง

ใช้เวลา 5 ชั่วโมงด้วยรถไฟจากโตเกียว ต้องถึงสนามบินนาริตะก่อน 19:00 ของวันที่ 25 สิงหาคม และกลับออกจากค่ายวัoที่ 4 กันยายน เวลา 09:00

คุณสมบัติ

อายุ 18 ปีขึ้นไป  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รักเด็ก เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ 

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)

 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท 
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน (อาสาสมัครสามารถซื้อเองได้เลย)
 3. ค่าประกันการเดินทาง 1,000 บาท

NICE-15-124  Shiwa  (Iwate)  08/26-09/03  KIDS, AGRI  10 vols. (5 int.)

Organized together with a local group of the local government staffs, farmers and elementary school principals since 2001. The project s aim is to introduce the diversity of world cultures to children and provide them with good practices in intercultural communication using the learning-by-doing method and organizing alternative English language practice. We would like to empower the local community through the global volunteer power.

Work: We will visit local school to provide the international game for 7-12 years Kids. You have chance to show your culture, music, dances and games for Kids. Please bring a lot of ideas about songs, games and dance like you can play with the children. Some farm activity will be prepared.

Study Theme: 1. Activate the isolated community with suffer from depopulation and good practices in your country

2. Kids program management seminar (Program design, English communication and risk management.)

Accommodation: Sports Center with bed.  CV

Location: Center of Tohoku area (north part of Japan). It surrounded by beautiful mountains and river, is famous for fruits!

Terminal: Tokyo (5 hours from Tokyo by train. You need to arrive at the airport in Tokyo by 19:00PM on Aug. 25th and can leave there after 9:00AM on Sep. 4th)

Special Requirement: High motivation to work for Kids and respect to the local culture! Motivation letter is required.

ประกวดการออกแบบโปสการ์ด ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

posted Apr 14, 2015, 11:53 AM by Vsa Admin   [ updated Apr 14, 2015, 10:37 PM ]


ประกวดการออกแบบโปสการ์ด ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ GLOBAL PLACE: Global Partnership for Learning, Acting, Creating and Educating ด้วยความร่วมมือของ 16 องค์กร จาก 17 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สเปน โปแลนด์ โรมาเนีย บัลแกเรีย อิตาลี กรีซ ฝรั่งเศส เวียดนาม อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย เคนยา มาลาวี นิการากัว และเปรู เพื่อ
 • เสริมสร้างเครือข่ายองค์กรในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการพัฒนาจากพลังของเยาวชน ในกรอบการพัฒนา Post-2015
 • สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือและปรับปรุงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในเครือข่ายยุโรป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้เข้าประกวดต้องมาจากประเทศ สเปน โปแลนด์ โรมาเนีย บัลแกเรีย อิตาลี กรีซ ฝรั่งเศส เวียดนาม อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย เคนยา มาลี นิการากัว และเปรู
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งชิ้น

กรอบการสร้างสรรค์โปสการ์ด

ขนาด โปสการ์ดต้องมีขนาด 12 เซนติเมตร x 16.8 เซนติเมตร  ไม่จำกัดแนวตั้งหรือแนวนอน สร้างสรรค์บนกระดาษผิวเรียบ ไม่มีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้บนพื้นผิว
การออกแบบ ออกแบบเนื้อหาหนึ่งด้าน โดยด้านหลังโปสการ์ด มีคำอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผู้ออกแบบเลือก
 • ต้องเป็นการออกแบบต้นฉบับ ไม่เคยมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์มาก่อน 
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการออกแบบ 
 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล นามสกุล JPEG ไม่มีชื่อลิขสิทธิ์ ลายน้ำ ลายเซนต์ หรือข้อมูลอื่น ๆ บนผลงาน 
 • ภายในโปสการ์ดต้องมีชื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผู้ออกแบบเลือก รวมอยู่ภายในการออกแบบ
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการออกแบบ
หัวข้อในการออกแบบ
ผู้ออกแบบเลือกหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งจากททั้งหมด 17 หัวข้อข้างล่างนี้

เป้าหมายที่ 1 การยุติความยากจนในทุกรูปแบบ
เป้าหมายที่ 2 การยุติความอดอยาก บรรลุการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการโดยส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกเพศทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 การให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 5 การสร้างความเสมอภาคทางเพศ
เป้าหมายที่ 6 การสร้างความพร้อมในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบสุขาภิบาลอย่างทั่วถึง
เป้าหมายที่ 7 การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียม
เป้าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตและแรงงาน
เป้าหมายที่ 9 การพัฒนาระบบโครงการพื้นฐานที่สามารถรองรับอนาคต พัฒนาระบบการประกอบอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 การลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 การจัดการเมืองอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 การเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงการยุติการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 การสร้างสันติภาพ

เป้าหมายที่ 17การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal

วิธีการส่งผลงาน
กรอกใบสมัครที่ http://goo.gl/forms/UDFIdkMkdR ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกผลงานชนะเลิศสามชิ้นที่จะได้รับเท็บเล็ตสามรางวัล

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเผยแพร่ภายในสองวันหลังจากได้รับผลงานใน www.facebook.com/bevolunteer.net และวัดผลรางวัลจากจำนวน Like ที่ได้รับมากที่สุด  ผลงานที่ได้รับจำนวน Like มากที่สุด ประเทศละแปดผลงาน จะเข้าสู่การตัดสินในรอบที่สอง
 • รอบสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญจะให้คะแนนผลงานสามชิ้นที่สมควรได้รับการเผยแพร่ และรางวัล
ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

ของรางวัล
แท็บเล็ต จำนวน 3 เครื่อง และผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกเผยแพร่ภายในเครือข่ายอาสาสมัครทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bevolunteer.net/postcards-contest
ติดต่อ gate@volunteerspirit.or.th, 08 1959 2961


About the postcard contest

The postcard contest form part of the international project called GLOBAL PLACE: Global Partnership for Learning, Acting, Creating and Educating involving 17 partners from 16 different countries: Spain, Poland, Romania, Bulgaria, Italy, Greece, France, Vietnam, India, Nepal, Philippines, Thailand, Kenya, Malawi, Nicaragua and Peru in order to achieve together the following goals:

1)       Strengthen a network of organizations with common vision on volunteers exchange and sustainable development,

2)       Create a response to the post-2015 development agenda in the sphere of youth,

3)       Foster cooperation and improve the quality in the field of EVS Exchange.

Eligibility

The contest is open to all young people who:

-          are 35 years old or younger

-          are from Spain, Poland, Romania, Bulgaria, Italy, Greece, France, Vietnam, India, Nepal, Philippines, Thailand, Kenya, Malawi, Nicaragua or Peru

-          there is no limitation of number of postcards that can be submitted by one person.

 

Guidelines

Postcard Size: 12 cm x 16,8cm used in either a horizontal or vertical format. The surface must be flat with no moving parts or additions.

Design: All designs must be on one side of the postcard. On the opposite side the organizers claims the right to include the information about the project, sustainable development goals and funding institutions.  

-          Designs must be original, appropriate for all audiences, not offensive or derogatory.

-          There is no specific technique required. Participants are free to be creative and use the technique that best fits their postcard idea.

-          All submissions must be in JPEG format. Submissions displaying copyright notes, watermarks, signatures, and other written information will NOT be accepted.

-          Each postcard design needs to include the full name of the goal, that is representing

 

Postcard Theme

 

The contest aims to create visual representation of the Sustainable Developmtn Goals.

One postcard should represent one of the golas:

Goal 1

End poverty in all its forms everywhere

Goal 2

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

Goal 3

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goal 4

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Goal 5

Achieve gender equality and empower all women and girls

Goal 6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

Goal 7

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Goal 8

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Goal 9

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Goal 10

Reduce inequality within and among countries

Goal 11

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goal 12

Ensure sustainable consumption and production patterns

Goal 13

Take urgent action to combat climate change and its impacts*

Goal 14

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

Goal 15

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

Goal 16

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Goal 17

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

 

For more information about the Sustainable Development Goals click here: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal

 

How to submit:

All people who want to participate in the contest needs to submit thir work via submission form:

The deadline for submission is 15th of May

 

Selection of winners

There will be 3 winners of the contest,

The process of selection of winners has two phases:

1)       Voting via Facebook – all the submissions will be posted on www.facebook.com/bevolunteer.net within 2 working days from submission date. Voting is based on “number of Likes” on Facebook only. 8 postcards per country with the biggest number of ¨likes¨ by 15th of May 12:00 (GMT +2) will participate in the second stage of selection.

2)       Evaluation by experts – there will be a consortium of 4 experts and project coordinator created, that will decide upon the winners.

The winners will be informed by 1st of June 2015

Awards & Prizes

The 3 winners will be awarded the tablet.

Additionally, the postcards of the winners, will be printed and widely distributed.

Other terms

All submitted entries become the property of Cazalla Intercultural and may be used by us for any purpose whatsoever without compensation to the entrant. Entries will not be acknowledge or returned.

Only non-commercial work may be submitted.

By submitting to the contest you are admitting copyright ownership of everything submitted.

By entering the Contest, you (entrant), agree to comply with and be bound by the following official contest rules. Please review the Rules carefully. If you do not agree to the Rules in their entirety, you are not permitted to enter the Contest.

 

Cazalla Intercultural reserves the right to amend these official rules. All decisions about entry eligibility, disqualification, selection of contest finalists, and awards of prizes are within the sole and complete discretion of Cazalla Intercultural.

 

 1. By participating in this contest, participants assume all responsibility for their submission, and acknowledge and irrevocably agree that the promoter shall not in any manner be liable for legal action, damages, third party interruption and/or any error arising from this promotion.
 2. Prizes and gifts are non-exchangeable for cash.

 

 

 

 

ค่ายครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศฟินแลนด์

posted Mar 31, 2015, 3:25 AM by Vsa Admin

9 - 22 สิงหาคม 2558 

ลักษณะงาน
เป็นค่ายที่ส่งเสริมให้ครอบครัวนานาชาติได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติ สมาชิกครอบครัวจะช่วยกันทำงานง่าย ๆ ได้แก่ เก็บผลไม้ป่า ตระกูลเบอรี่และเห็ด ดูแลป่า เก็บฟืน เรียนรู้การทำแยมจากผลไม้ที่เก็บมา ทำกิจกรรมร่วมกันนักเรียนในโรงเรียนฟินแลนด์

ที่พัก
พักรวมภายในอาคาร มีห้องครัว ภายในอาคารประกอบด้วยสี่ห้องนอน แต่ละห้องพักได้ 6 คน มีห้องซาวน์นาภายในกระท่อมใกล้กับทะเลสาป

สถานที่
เมือง Hangasjarvi บรรยากาศเงียบ สงบ ใกล้กับทะเลสาป ห่างจากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด 7 กิโลเมตร สามารถร่วมกิจกรรมฤดูร้อนของประเทศฟินแลนด์ เช่น ซาวน์น่า ว่ายน้ำ ตกปลา หรือท่องเที่ยวภายในเมืองใกล้ ๆ 

การเดินทาง
สถานีที่ใกล้ที่สุด Jyvaskyla ห่างจากค่ายประมาณ 30 นาที สามารถเดินทางจากเมืองหลวง เมือง Helsinki ได้โดยเครื่องบิน รถไฟ หรือรถโดยสารประจำทาง ประมาณ 270 กิโลเมตร


ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 • ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 10,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมค่ายจ่ายที่ฟินแลนด์ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4-11 ปี 50 ยูโร, เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป 80 ยูโร  
ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th 
สอบถาม พี่เกต 0819592961


Work: Forest is the theme of this family camp. So the volunteers will have a good chance to experience living by the forest, working there as well as picking berries and mushrooms. The work includes landscaping the camp surroundings, cleaning up the forest around the camp, gathering wood and making firewood. Quite easy physical work outside. Kitchen chores are also done by the volunteers. Possibility to learn how to make blueberry jam… The plan is to have classes from local school visit the camp so the children in the camp would have a chance to meet Finnish children and young people. The camp host is a local non-governmental organization called Pohjoisen Korpilahden Yhteistyoyhdistys which aims to improve the living conditions of the local people in the area. It organizes different kinds of events and is also in charge of the Hangasjarvi camp site.

Accommodation: In the main building there is a big central room with cooking facilities. Connected to this central room there are four separate sleeping rooms (with doors), each with beds for 6 people. There is a separate sauna building by the lake and some huts. Conditions are basic.

Location: Hangasjarvi is a very peaceful area surrounded by woods and by a lake. The area has a long history in using wood – traces can be seen also in Hangasjarvi. Tikkala is the closest village - about 7 km from the camp so this is a real countryside location. Typical Finnish summer activities such as sauna, swimming and fishing are possible, also a visit to a nearby town can be organized during the weekend.

Terminal: Jyvaskyla. Closest big town is Jyvaskyla (about 25 km, 30 minutes) from Hangasjarvi. There are good connections from Helsinki to Jyvaskyla (c. 270 km) by air, train or bus.

We require a motivation letter from each family.Family camp ประเทศฝรั่งเศส

posted Mar 30, 2015, 10:03 AM by Vsa Admin   [ updated Mar 30, 2015, 10:11 AM ]

SJ49     PATHS FOR HANDICAPPED PEOPLE  4    26/07/15 – 02/08/15    CONS    12 vols      6-90

SJ52     PATHS FOR HANDICAPPED PEOPLE  5    02/08/15 – 09/08/15    CONS    12 vols      6-90

Project: In the heart of the Hautes Alpes, the association “Les Villages des Jeunes” has been managing, livening up and renovating the reception centre of Vaunières since 1964. It is an old mountain hamlet, now a ‘springboard' place for youth and adults experiencing family, health or professional difficulties, and who need to take some time to recharge, acquire new skills and reflect on their plans. Vaunières is also a place where families, tourists and people with disabilities come on holiday to enjoy the calm of the mountains and the dynamics of the place. The workcamps that we organise at Vaunières with volunteers from all over the world allow us to strengthen the cultural diversity of our activities and to make this site open to the world, a place where people of all ages and all social and cultural backgrounds agree to meet by working together and sharing collective life. We hope that you also, a volunteer from France or abroad, will come in this spirit of encounter and working together which brings our project to life.

Work: The hosting centre is located in the mountains and the differences in levels make it difficult for the ones with reduced mobility to use the site. The objective of this workcamp is therefore to increase the accessibility to the outdoor areas of the hosting centre. During the work you will adapt the already existing paths to make them more accessible and also create new sections to connect them. In this way you will learn about the development standards for persons with reduced mobility as well as smaller foundation and earth-moving works. Moreover you will make paving stones using different mortars, make low walls with stones from the river and also do some gardening.

Leisure activities: Situated in a remarkable natural environment, Vaunières is an ideal place to discover the joy of hiking and life in a rural area, with its markets, people and its producers. In the evenings, you will be able to organise games, international meals or show movies. During the project, touristic outings to discover the towns and villages of the region may also be organised.

Accommodation in tents, all facilities available on site

Location: Vaunières (7 km from the village of St Julien en Beauchêne, 40 km from the city of Gap)

Closest train station: Lus la Croix Haute

Participation fee : 40€ / child (up to 14), 80€ / 15+ and adult

Note : Children from the ages of 6 to 14 years old are able to take part in this workcamp. Younger children, from the age of 2, are welcome, but they must remain under the care of their parents throughout the duration of the workcamp.

 

SJ64     OUTDOOR IMPROVEMENTS FAI 2      09/08/15 – 16/08/15      RENO     15 vols      6-90

Project: In the heart of the Hautes Alpes, the association “Les Villages des Jeunes” (www.villagesdesjeunes.org) has been managing, livening up and renovating the reception centre of le Faï since 1990. It is a former agriculture domain situated at an altitude of 1000 meters. The old buildings of the farm have been developed into small apartments and group accommodations. At le Faï, from April to December, the association organises inclusion projects for local people who are faced with social and professional difficulties and host teenagers and young adults experiencing family, health or professional difficulties in order to give them a possibility to get professional experience. In the summer, the Faï is also a place where professional artists and musicians come to work in and with this extraordinary place. Together, they create and perform at the yearly festivals that take place at the Faï. The international workcamps organised at the Faï contribute to make this place something “extra”, where people in different ages, from different countries and cultures, employees and volunteers, artists and tourists, live and work together for some days or several months.

We hope that you also, a volunteer from France or abroad, will come in this spirit of encounter and working together which brings our project to life.

Work : You will work near the activity room we renovated recently. You will build an access ramp at the building entrance for people with reduced mobility. We will expand the space at the back of the activity room in order to make a parking plot for people with reduced mobility. We will flatten the little square in front of the door room. Fully carried out on site, the construction of the ramp will be an opportunity for you to learn woodworking. The expansion and leveling of the ground will involve the construction of a wooden retaining wall or stone.

Leisure activities: As the Faï is surrounded by an extraordinary nature, it is an ideal place when it comes to discover mountain hiking and the rural villages with their peasant markets and local products. In the evenings you can organise games, film nights, international meals… You can also organise more “touristic” trips to the towns and villages of the region.

Accommodation in tents, all facilities available on site

Location: The Farm of the Faï (3km from the village of Saix, 30 km from the city of Gap)

Closest train station: Veynes Dévoluy (18km)

Participation fees : 40€ / child (up to 14), 80€ / 15+ and adult

Note : Children from the ages of 6 to 14 years old are able to take part in this workcamp. Younger children, from the age of 2, are welcome, but they must remain under the care of their parents throughout the duration of the workcamp.

 

 ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)

 • ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 10,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าประกันการเดินทาง 3,000 ต่อครอบครัว
 • ค่าวีซ่า 60 ยูโรต่อคน
 • ค่าธรรมเนียมค่าย จ่ายที่ประเทศฝรั่งเศส เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี 40 ยูโร, ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป 80 ยูโร

ค่ายเทศกาล OPEN-AIR MUSIC FESTIVAL “KRUGOZOR” ประเทศรัสเซีย

posted Mar 30, 2015, 9:22 AM by Vsa Admin   [ updated Mar 30, 2015, 9:52 AM ]

25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2558

การรวมกลุ่มทางดนตรีของผู้รักในเสียงดนตรีรัสเซีย โดยได้รับการสนับสุนนจากหน่วยงานท้องถิ่น ในการสร้างสรรค์และแบ่งปันปรากฏการณ์ดนตรีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่ายจะจัดขึ้นสองสัปดาห์ เปิดรับอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม โดยในภาคเช้าเปิดโอกาศให้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม workshop ต่าง ๆ และในช่วงเย็นอาสาสมัครสามารถร่วมสนุกในคอนเสิร์ต

ค่ายจัดขึ้นที่เมื่อง Vologda เมืองโบราณ ประเทศรัสเซีย เมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่สำคัญใกล้กับเมืองถิ่นกำเนิด "ซานตาครอส" 

ลักษณะงาน
ช่วงเตรียมงาน
 • เตรียมพื้นที่ บรรยากาศงาน โซนต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม งานแสดงศิลปะต่าง ๆ ซาวน์นา และส่วนบริการข้อมูล เป็นต้น
 • เก็บขยะ
 • ช่วยเตรียมอาหาร
 • เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครนานาชาติคิดกิจกรรมของตนเอง เช่น โยคะ การแสดงศิลปะ หรือดนตรี เป็นต้น
ที่พักและอาหาร
พักในเต็นท์ หลังละสองคน อาสาสมัครต้องนำ Sleeping bag มาด้วย ใช้ห้องน้ำในส่วนที่จัดไว้ให้ มีอาหารมังสวิรัติบริการตลอดสามมื้อ

สถานที่
หากลงที่มอสโคว สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ เมือง Vologda
หากลงที่เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ  Cherepovets
Meeting point จะอยู่ที่สองสถานีนี้

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 • ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท
 • ฟรีที่พักและอาหารตลอดค่าย
ขั้นตอนการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th 
สอบถาม พี่เกต 0819592961


SFERA-14

OPEN-AIR MUSIC FESTIVAL “KRUGOZOR”

FEST

Vologda region,

Bratkovo villlage

25/05 - 8/06

15 days

8 vol.


The festival is organized by non-formal initative independent group of enthusiastic young people. The main aims of the festival are support the local music and art of underground scene, development of  local youth communities interested in music and art, sharing knowledge and skills on different types of music and art and raising  awareness about sustainable development issues.

Daily schedule of the festival will consist from 2 parts: in the morning participants will have an opportunity to attend different seminars and workshops, during evening and night time concerts of live and electronic music will be organized.

The camp will be organized near of the ancient Russian city Vologda. The city is very rich in museums and historical sights that will help volunteers to discover real Russian life in the past. There is the Motherland of Russian Santa Clause not so far from Vologda (400 km). And volunteers if they wish can travel there after the camp days http://www.dom-dm.ru/en/news

 

Work:

The festival itself will be organized on 5-7 of June. Before the festival volunteers will be asked to prepare the territory:

-          to clean the ground for the festival objects,

-          to build and decorate the  main objects: two scenes, cafe, bridge, toilets, art-objects, sauna, info-centre etc.

During the festival volunteers will implement following tasks:

-          to collect garbage and clean the territory,

-          to help to cook food,

-          to organize and run their own workshops like yoga, photo, music, art etc. 

After the festival volunteers will help with cleaning of the territory.

 

Leisure time: attending the festival activities, hiking, sport games, visit Vologda — ancient Russian city.

 

Accommodation and food: volunteers will live in the tents for 2 people, (you should bring a sleeping bag and a mattress). Toilets and showers will be organized in special cabins outside. A special cook will prepare food in the organized field kitchen. Please pay attention that we will provide only vegetarian food.

 

Language: English.

 

Age: 18+years old.

 

Terminal: If you go from Moscow the nearest train stations will be Vologda. If you go from Saint-Petersburg  the nearest train station will be Cherepovets. We will meet you either in Vologda or Cherepovets train stations depending where you will come from.

 

Location: near the Bratkovo village, between 2 cities Vologda and Cherepovets.

ค่าย 4 วันในหมู่บ้านชาวประมง ที่ไต้หวัน

posted Mar 23, 2015, 1:18 AM by Vsa Admin   [ updated Mar 23, 2015, 1:31 AM ]

สำหรับผู้ที่มีจิตอาสา แต่เวลาน้อย VSA มีกิจกรรมร่วมค่าย 4 วันในหมู่บ้านชาวประมง ที่ไต้หวัน ตลอดปี 2558 ตรวจสอบช่วงเวลาในตาราง ข้างล่างนี้


ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ ส่งไปที่ outgoing@volunteerspirit.or.th
 2. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท, ค่าเครื่องบิน , ค่าอาหารที่พักจ่ายที่ไต้หวัน 100 ดอลล่าร์สหรัฐ
 3. ปฐมนิเทศน์ผ่าน skype


4 days fisherman in Taisi

W : Type of voluntary work

S : Study theme

A : Accommodation

L : Location

T : Terminal (The closest big international airport)

LA : Leisure Activities

SR : Special Remarks

PF : Participation Fees

* For Accommodation, CV = Cooked by Volunteers   MP = Meals are provided.

 SB! = Sleeping Bag is necessary/ SBN = Sleeping Bag is Not necessar

 

 

Project dates

Code

Date

Code

Date

Code

Date

WH02

April 23-26

WH05

July 23-26

WH08

October 22-25

WH03

May 28-31

WH06

August 27-30

WH09

November 26-29

WH04

June 25-28

WH07

September 24-27

WH10

December 24-27

 

WORK/PROJECT: Taisi, a small fish village, which is located in the very western of Taiwan, where is also famous for its sunset and oyster and clam industry. Now participants can have a chance to experience the fisherman life in Taisi.

Participants will work in Taisi Hicall eco-tourism centre, which is found by local government and maintain by VYA, an international youth organization. The main projects and activities of centre are educated people about the clams and oyster eco Aquaculture industry and how to work and live together with nature beauty. So the main task of participants is helping the centre to maintain the eco Lagoon for clam eco system education. They will clean the beautiful beach of eco Lagoon such as clean the stone and seaweed.

Besides, since 2007 VYA organized the international workcamp and painting for community; Taisi now is also famous by its painting art, people call it Taisi international art village, it was selected as one of the top 20 art villages in Taiwan, too. Participants can enjoy the artistic atmosphere of Taisi international art village.

Participants with artistic skills, such as singing, juggling, playing musical instrument are encouraged to apply for this camp as they will have the chance to help create a nice and friendly atmosphere.

By the way, we will also join some events with local people. Participants will also have opportunities to experience traditional local market, night market, and eco-tourism in free schedule, chat with local people and enjoy the passions from them.

; seaweed is the main part of the marine plants and the main producer of food and air. Seaweed provides the great place for marine species to rest, to find food or mating. Though seaweed has so many benefits but it can cause the death of clams if seaweed grows too much. Due to clams lives under the sand; too much seaweed will cause the lack of air for clams under the sand. So our work is to remove seaweed that grows too excessive. And to clean the beach and the environment of Taisi ecological park is also the part of our job.

 

Experience the art village: This is the 9th year that VYA organizes series of international workcamp in Taisi for painting and education etc. And now Taisi is famous as an art village of painting. People call it Taisi international art village. There were over 300 volunteers from over 20 different countries all over the world came to Taisi. By painting, we created many inspiring stories. Wondering in Taisi, every step you take will surprise you with a new story.

 

 

Objective:

1) Clam Lagoon and wetlands maintenance.

2) To share international culture to community and to make friends with local people.

3) To enjoy typical Taiwan lifestyle in Taisi.

 

W:

1)      To remove seaweed that grows over excessive.

2)      To clean the beach of Clam Lagoon and to maintain the environment of wetlands.

 

FB: https://www.facebook.com/hicall1066

 

A: Guest house of Ma-zu Temple or community center. Sleep in shared room with wooden bed. Showers and toilets are available. Food will be offered by VYA .

 

L: A small fishing village in Yun-Lin County located on the mid-western coast of Taiwan.

Google earth:台灣雲林縣台西海口生活館

  https://www.google.com.tw/maps/place/%E5%8F%B0%E8%A5%BF%E6%B5%B7%E5%8F%A3%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%A4%A8/@23.724463,120.174281,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x346ea79a4cd9dced:0xf7b606d423f4456b?hl=zh-TW

 

T: Tao-Yuan international airport is 4 hours of bus trip away from Taisi (the transportation fee costs about NTD$380-480 per service, passengers may need to transfer in Tai-chung city to get to Taisi or take bus from Taipei directly).

 

LA: Excursion, culture exchange events with local people, eco-tourism (optional), etc. Volunteers should cover the transportation and living expenses by themselves during free time.

 

SR:

1)      The main transportation in community will be bicycle so participants have to be able to ride a bike.

2)      High motivation for learning and respect to local culture.

 

 

PF: 4 days and 3 overnight. NT.3200 (about USD100).

The fee is including accommodation, food and all activities charges.

 

 

Number of Volunteer:  25 people

 

 

 

Draft Schedule

 

Morning

Afternoon

Evening

Day 1

Thur.

-

Arrived at Taisi

Before 3 PM

Orientation

Welcome

Day 2

Fri.

Wetlands conservation (1)

(Ecological Maintenance )

Wetlands conservation (3)

(Ecological Maintenance)

Or fisherman activities of Golden Oyster Legend

Reflection

Free

Day 3

Sat.

Wetlands conservation (2)

(Hicall eco-Centre environment maintain)

Wetlands conservation (4)

(Ecological Maintenance)

Or fisherman activities of Black Clam Legend

Sunset

Night Market

Day 4

Sun.

Cycling around

Visit Taisi international art village

Taisi Souvenir DIY or postcard writing

Departure at 3 PM

-

 

รับอาสาสมัครร่วมโครงการ"สร้างลมหายใจให้ต้นไม้" ประเทศกรีซ

posted Mar 20, 2015, 10:35 AM by Vsa Admin   [ updated Mar 26, 2015, 12:56 AM ]

เมื่อ 20 ปีก่อน ชาวเมือง  Ierapetra ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ กว่า 10,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 5,000 เอเคอร์ ภายในสวน Apigania ต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นไพน์ ต้นไซเปรส ต้นโลคัสท์ และต้นสนซีดาร์ เป็นต้น แต่ปัจจุบันต้นไม้เหล่านั้นไม่สามารถเติบโตขึ้นได้ เนื่องจากไม่เคยได้รับการตัดแต่งกิ่งก้าน ทำให้ยอดของต้นไม้แห้ง ในขณะที่กิ่งก้านยาวมาก 

ดังนั้น หน่วยงานด้านป่าไม้ และหน่วยงานท้องถิ่นของเมืองจึงเริ่มต้นโครงการ "สร้างลมหายใจให้ต้นไม้" เปิดรับอาสาสมัครจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายแบ่งเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่
7 - 22 กรกฎาคม 2558 และ
23 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2558

Code/Name

Location

Dates

Type

No. of vols

(Ages)

CiA01/Ierapetra I

Ierapetra

07.07 - 22.07

ENVI

15

 18+

CiA02/Ierapetra II

Ierapetra

23.07 - 09.08

ENVI

15

18+


ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ ส่งไปที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท
 2. ค่าเครื่องบิน ประมาณ 35,000 บาท 
 3. ค่าธรรมเนียมค่ายจ่ายที่ประเทศกรีก 20 ยูโร ประมาณ 1,000 บาท
 4. ประกันการเดินทาง ประมาณ 1,000 บาท
 5. ค่าวีซ่า 60 ยูโรป ระมาณ 2,000 บาท
ฟรีที่พักและอาหารตลอดค่าย

Code: CiA01

Name: Ierapetra I

Location: Ierapetra

Region: Crete

Country: Greece

Start date: 2015-07-07

End date: 2015-07-22

Type of work: ENVI

Number of vols: 15

Age: 18+

 

Description

LOCAL PARTNER: Municipality of Ierapetra – Department of Environment.

WORK:  The Forest Park of Apigania in Ierapetra (5000 acres) consists of the Koutsoura woods (100 acres), with infrastructure for miscellaneous educational and leisure activities and an afforested land of 300 acres, where the creation of a Botanical Garden of Apigania is planned, with species of Cretan and Mediterranean flora.

In the broader region of 5000 acres nature trails can be designed (which include The Butterflies’ Canyon that ends up to a big cascade), climbing fields as well as religious tourism trails (churches, monasteries etc). The region was burnt down 20 years ago but then thousands of school children and citizens of the Ierapetra Municipality planted more than 10.000 trees of local Cretan flora. Today these trees (pine trees, cypresses, locust trees, cedars and others) face a major problem. Their top has dried up and they are not able to grow because they were never pruned. Thus, their branches are very long and the tree’s juice cannot reach their top. In collaboration with foresters and agriculturists of the Municipality of Ierapetra it is agreed to proceed to prune works so that the trees could eventually manage to “breathe”.

Volunteers will be involved in this forestry work. Local environmental groups will join, as the cooperation of international and local volunteers is one of the main aims of the workcamp.

Volunteers will work 6 hours per day, 6 days per week. C.i.A. is not responsible for any changes in the work.

ACCOMMODATION AND FOOD: Volunteers will be hosted in group-tents. Accommodation will be basic but showers, toilet and cooking facilities will be provided in a nearby public building. Volunteers will be given all necessary equipment and materials from the local host and they will prepare their meals in shifts.

LOCATION AND LEISURE: Ierapetra is a town in the south east of Crete Island. The forest park of Apigania where the camp will take place is 3 km away from Ierapetra. Visits and excursions to the most important sites of the area, including an excursion to the island of Chrysi, one of the most important environmental protected areas of Greece.  Volunteers will also have the opportunity to visit and participate in some of the cultural events organised in different parts of the area. Camp-leaders will organise free time activities in co-operation with the volunteers and the local partner. C.i.A does not cover free time activities expenses

Extra fee: 20€. As the “crisis” in Greece has affected heavily the public health system, we are “forced” to charge an extra fee, in order to provide quality health insurance. This fee should be paid upon arrival at the workcamps.

Languages:  English

Airport: Heraklion or Sitia airports. Heraklion Port

Station: Ierapetra

Notes: The work will be physically demanding mainly because of the weather conditions (sun, high temperatures and wind). 

Summary of the workcamp: An Environmental workcamp will take place in the Greek Island of Crete, in collaboration with the Municipality of Ierapetra and a group of local volunteers. Hundreds of trees in the Forest Park of Apigania are dying and there is an immediate need of help in order to save them. The volunteers will do the necessary pruning so the trees are able to “breath”.

 

 

Code: CiA02

Name: Ierapetra II

Location: Ierapetra

Region: Crete

Country: Greece

Start date: 2015-07-23

End date: 2015-08-09

Type of work: ENVI

Number of vols: 15

Age: 18


Description

LOCAL PARTNER: Municipality of Ierapetra – Department of Environment.

WORK:  The Forest Park of Apigania in Ierapetra (5000 acres) consists of the Koutsoura woods (100 acres), with infrastructure for miscellaneous educational and leisure activities and an afforested land of 300 acres, where the creation of a Botanical Garden of Apigania is planned, with species of Cretan and Mediterranean flora.

In the broader region of 5000 acres nature trails can be designed (which include The Butterflies’ Canyon that ends up to a big cascade), climbing fields as well as religious tourism trails (churches, monasteries etc). The region was burnt down 20 years ago but then thousands of school children and citizens of the Ierapetra Municipality planted more than 10.000 trees of local Cretan flora. Today these trees (pine trees, cypresses, locust trees, cedars and others) face a major problem. Their top has dried up and they are not able to grow because they were never pruned. Thus, their branches are very long and the tree’s juice cannot reach their top. In collaboration with foresters and agriculturists of the Municipality of Ierapetra it is agreed to proceed to prune works so that the trees could eventually manage to “breathe”.

Volunteers will be involved in this forestry work and continue the work of the first project (Ierapetra I). Local environmental groups will join, as the cooperation of international and local volunteers is one of the main aims of the workcamp.

Volunteers will work 6 hours per day, 6 days per week. C.i.A. is not responsible for any changes in the work.

ACCOMMODATION AND FOOD: Volunteers will be hosted in group-tents. Accommodation will be basic but showers, toilet and cooking facilities will be provided in a nearby public building. Volunteers will be given all necessary equipment and materials from the local host and they will prepare their meals in shifts.

LOCATION AND LEISURE: Ierapetra is a town in the south east of Crete Island. The forest park of Apigania where the camp will take place is 3 km away from Ierapetra. Visits and excursions to the most important sites of the area, including an excursion to the island of Chrysi, one of the most important environmental protected areas of Greece.  Volunteers will also have the opportunity to visit and participate in some of the cultural events organised in different parts of the area. Camp-leaders will organise free time activities in co-operation with the volunteers and the local partner. C.i.A does not cover free time activities expenses

Extra fee: 20€. As the “crisis” in Greece has affected heavily the public health system, we are “forced” to charge an extra fee, in order to provide quality health insurance. This fee should be paid upon arrival at the workcamps.

Languages:  English

Airport: Heraklion or Sitia airports. Heraklion Port

Station: Ierapetra

Notes: The work will be physically demanding mainly because of the weather conditions (sun, high temperatures and wind). Workcamp accessible to Access4All (A4A) volunteers (no wheelchair).

Summary of the workcamp: An Environmental workcamp will take place in the Greek Island of Crete, in collaboration with the Municipality of Ierapetra and a group of local volunteers. Hundreds of trees in the Forest Park of Apigania are dying and there is an immediate need of help in order to save them. The volunteers will do the necessary pruning so the trees are able to “breath”.


รับสมัครอาสาสมัครร่วมค่ายสิ่งแวดล้อม ประเทศเกาหลี

posted Mar 19, 2015, 1:30 AM by Vsa Admin   [ updated Mar 19, 2015, 1:36 AM ]

KNCU-2

Muan

Muan-gun

21.07-03.08

ENVI/KIDS

15

18-30

Code: KNCU-02

Name: Muan

Region: Muan-Gun, Jeolla-Do

Country: Republic of Korea

Start date: 21 July 2015

End date: 3 Aug 2015

Type of work: ENVI/KIDS

Number of vols: 15

Languages: English

Airport: Incheon International Airport (ICN)

Train station: None. The volunteers will have to take an express bus from Seoul to Muan.

Max vols per country: 2

Max national vols: 5

Special requirements: KNCU-2 requires volunteers who are interested in the environment and have experience working with children as we have a camp for local children.


Work: Muan-gun is a region in the Southwest of the Korean peninsula. Renowned for its beautiful landscape and rich biodiversity, its coastal areas have been listed on the UNESCO World Heritage Tentative List and as a Biosphere Reserve. As the area is currently on the Tentative List, bringing together international volunteers from around the world to preserve the area and conduct campaigns to raise awareness of it would provide a worthwhile experience not only for the volunteers but also for the local residents.

The volunteers will experience the ecological system and culture of local communities. The volunteers are expected to work in the coastal areas to preserve the natural beauty of the Tidal Flat. Manual labour such as helping agricultural farming, painting walls, and helping construction work is expected. Lastly, there will be time to connect with the local middle school and high school students, where volunteers will conduct cultural classes. 

Accommodation and food: Volunteers will be living in a nearby residential house. It is equipped with two rooms, a kitchen and a bathroom. However, please be aware that the accommodations will meet the very minimum standards (no air-conditioner, for example) and you should be able to adapt to the hot weather as the temperature rises significantly during the summer season in the coastal area. The volunteers will need to take turns in cooking, showcasing their own culture’s food. On the arrival day for the workcamp, volunteers will gather at UNESCO House of KNCU located in Seoul and will travel together to the workcamp site all together. They will make a schedule as to who will cook, clean, etc. 
ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท
 2. ค่าเครื่องบิน ประมาณ 20,000 บาท 
 3. ประกันการเดินทาง ประมาณ 1,000 บาท
ฟรีที่พักและอาหารตลอดค่าย

รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานในสวนGerlev Play Park ประเทศเดนมาร์ค

posted Mar 11, 2015, 10:40 PM by Vsa Admin   [ updated Mar 25, 2015, 9:31 PM by vsaOutgoing Vsaoutgoing ]

MS01 - Renovate, create and build games at Gerlev Play Park

SLAGELSE │7 June – 30 June 2015│ SPOR, CONS, CULT│ 16 volunteers 


Partner

Gerlev Play Park is a part of Gerlev Sports Folk High School and a unique place for traditional games and plays.

In Gerlev Play Park our guests can try more than 140 different games from the past. Gerlev Play Park is the only place in Scandinavia which has gathered games from the past and is presenting them in an active way. You can experience the game culture of the Viking Age, Middle Age and Industrial Age.

The different game areas cover an area of 3 football fields.

We also have a small café and our own workshop.

The Play Park has existed since 1999 and we still try to find more games from the past – we look forward to hear about and try some traditionally games from your country.


Work

You will be part of the daily work in Gerlev Play Park.

We have many old, traditional games made of tree, which we need to recover. We have a lot of green areas, which you will be helping us to keep nice and ready to play. You will be part of building new facilities to the Play Park “Outdoor learning areas” and painting some of the buildings in Gerlev Play Park.

Besides the work, we will of course have time to use Gerlev

Play Park game facilities and Gerlev Sports Folk High School swimming pool, sauna, big gym, spring gym and participate in cultural events in the local area and do smaller trips to the sea

 

Accommodation and food

You will be accommodated in the Gerlev Play Park building. You will sleep together with the other 16 participants in one big room.

You will have breakfast, lunch and dinner at Gerlev Sports Folk High School, which is 200 meters from Gerlev Play Park.

Bathrooms, toilets and washing machine are also at Gerlev

Sports Folk High School.

 

Location and leisure

Gerlev Play Park is located 1 hour from Copenhagen, on the Western part of Zealand.

 

Special remarks

English will be the only language spoken. All participants must be willing to speak English, even though being from the same country or having troubles with the English language. Try your best!

 

Special requirements

A motivational letter is required to get selected for this Work Camp.

It is preferable if you have some kind of practical skills, since you are to build, paint, etc.

Please indicate in your motivational letter, whether you have any experience or skills in manual work, since this is required/will be given priority to participate in this Work Camp.

All work will be outdoor, so you have to like to be outdoor in all kind of weather, and to work with your hands in the field.

 

Age

18-30

 

 

Terminal

Nearest airport: Copenhagen Airport

Nearest train station: Slagelse Station

It is very easy to take a train form Copenhagen Airport to Slagelse train station. It is leaving every 30 minutes. The train takes approximately 1 hour and 15 minutes. At Slagelse train station you will switch to Bus nr 470R and after 15 minutes you will stand in front of Gerlev Play Park.

 

 ขั้นตอนการสมัคร

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด ไม่รวม pocket money)

 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท
 2. ค่าเครื่องบิน ประมาณ 35,000 บาท
 3. ค่าวีซ่า 60 ยูโร
 4. ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท
ฟรีที่พักและอาหารตลอดค่าย

1-10 of 17