Home


http://raisingpeace2014.wordpress.com/

 • รับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายพัฒนาชนบท ประเทศจีน Sustainable Rural Development campProject Code: DW01-14Dates: 20 December 2014 to 29 December 2014 (Total Days: 10) Workcamp Site: Xian Niang Xi Natural Village, Chang Liu Administrative Village ...
  Posted Oct 7, 2014, 12:30 AM by Vsa Admin
 • รับอาสาสมัครร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายคริสมาสต์ ไอซ์แลนด์ CHRISTMAS CAMP IN THE EAST OF ICELAND  (WF200)organisationWF IcelandCodeWF200Prj.NameCHRISTMAS CAMP IN THE EAST OF ICELANDFrom - To18/12/14 - 02/01/15 ...
  Posted Oct 7, 2014, 12:41 AM by Vsa Admin
 • LANGUAGE FOR SUCCESS-4 KIDS รับอาสาสมัครร่วมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศรัสเซีย1-9 พฤศจิกายน 2557 Code                RU-SOD 5.8Camp name      LANGUAGE FOR SUCCESS-4 KIDSForeign volunteers work ...
  Posted Sep 7, 2014, 10:23 PM by Vsa Admin
 • VSA is one of NVDA ECs Vsa is one of Executive Committees (Treasure) of NVDA on 2014 - 2015ปี 2014 - 2015 VSA Thailand เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมการเครือข่าย NVDA เครือข่าย NVDA ก่อต ...
  Posted Jul 15, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin
 • รับสมัครทีมงาน รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ InterCutural and Language (ICL) และประสานงานอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) 1 ตำแหน่ง ลักษณะงาน  1.    สอนภาษาแบบ Non-Formal Education 2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถ ...
  Posted May 18, 2014, 11:56 PM by Vsa Admin
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »
รับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายพัฒนาชนบท ประเทศจีน

posted Oct 7, 2014, 12:28 AM by Vsa Admin   [ updated Oct 7, 2014, 12:30 AM ]

Sustainable Rural Development camp

Project Code: DW01-14
Dates: 20 December 2014 to 29 December 2014 (Total Days: 10) 
Workcamp Site: 
Xian Niang Xi Natural Village, Chang Liu Administrative Village, Liang Kou Town, Conghua District, 
Guangzhou, China

Project Needs 
China is developing rapidly in the past decades, but as urbanization kicks in, the income gap 
between the rich and the poor increases. In China, adults, especially male from rural villages, often 
work in factories in cities to earn more income, leaving many elderly, women, and children alone in 
the villages. Surrounded by lakes, waterfalls, and mountains, the villagers living in Xian Niang Xi 
Natural Village is an example. They have little and limited access to the convenience of large city 
and are having lower incomes. 

Meanwhile, with the fast paced and high demands of city life, Chinese living in the city often forgets 
or gets disconnected from the simplicity of nature. High demands and quick access for food can 
result in non-ecological and sometime unsafe or unhealthy manufacturing of food. Promoting organic 
farming and reminding people about the importance of nature itself is crucial. 

Project Aims
• Aid in the sustainable development of the rural Chinese village 
• Assist the development of Women Mutual Aid Group so that women can provide support for 
each other and benefit the whole village 
• Promote and conserve the traditional culture and heritage of the village 
• Enrich villagers’ cultural living, provide them learning opportunities and strengthen community 
recognition 
• Enhance the interaction between city & village and strengthen community vitality 
• Encourage people to reunite with nature, physically and spiritually 
• Increase awareness of safe and ecological farming and their impact on health 
• Inspire future changemakers who are impactful towards sustainable rural developmental 
issues (Changemakers are individuals who gain skills and resources they need to collaborate 
on solving complex social problems 
Source: http://www.changemakers.com/about/changemakers) 

Participants 
Number of workcamp leader and workcampers: 1 leader + 14 workcampers
Voluntary Work Description
• Harvest sugar mandarins 
• Renovate village roads 
• Learn cultural craftwork such as bamboo chair 
• Learn traditional village dessert making 
• Participate in discussion on changemaking stories or ideas on rural development issues 
whether they are from your country or from others 
• Visit the Ancestral Shrines Culture Exhibition Centre
• Duties assigned by Social Work Station 

Meals and Accommodation 
Grocery shopping and meals are prepared by the workcampers. A cooking and cleaning schedule 
will be arranged at the beginning of the workcamp, and workcampers will take turns with cooking and 
cleaning chores. 
Accommodation is in the rural village hostel and is basic. Although there are mattresses or beds in 
the hostel, we still recommend workcampers to bring their own sleeping bag. 

Participation Fee 
200 Euro for expensive countries; 150 Euro for less expensive countries.

Things to Bring 
• A positive attitude 
• Favorite food, games, music, movie, or anything from your country to share with other 
workcampers and the villagers 
• Changemaker stories/ideas from your own country. Please be prepared to discuss rural 
developmental problems that you see from your country and possible solutions and action 
we may take 
• Sleeping bag (temperature in countryside can be low at winter night, i.e 0-10 degree) 
• Mosquito repellent (fewer mosquitos in the winter but still this workcamp is held in 
countryside) 
• Long sleeves clothes, work pants and shoes 
• Caps or hats for sun protection 


ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าที่พักอาหารในการปฐมนิเทศน์แล้ว)
 2. ค่าเครื่องบิน
 3. ค่าวีซ่า 
 4. ค่าธรรมเนียมค่าย จ่ายที่จีน 150 ยูโร
 5. ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ และส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: outgoing@volunteerspirit.or.th, 0819592961

รับอาสาสมัครร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายคริสมาสต์ ไอซ์แลนด์

posted Sep 14, 2014, 11:31 PM by Vsa Admin   [ updated Oct 7, 2014, 12:41 AM ]


CHRISTMAS CAMP IN THE EAST OF ICELAND  (WF200)

organisationWF Iceland
CodeWF200
Prj.NameCHRISTMAS CAMP IN THE EAST OF ICELAND
From - To18/12/14 - 02/01/15
Type- Short_term/ workcamp
Work- Study theme projec - Cultural - Art type
Project lang.English  /  English
Age between18 - 69
Total_Vols20
Needed5M - 4F
Scoured by Ice Age glaciers, the dramatic east coast boasts long, narrow fjords with steep sides and jagged peaks which contrast with inland fertile farmlands. Natural harbours mean picture-postcard fishing villages and seemingly never-ending roads cross the region, providing beautiful sweeping views. “Fjarðabyggð" is an association of villages in the Eastern fjords of Iceland. It includes the towns of Eskifjörður, Fáskrúðsfjörður, Mjóifjörður, Neskaupstaður, Reyðarfjörður and Stöðvarfjörður, all tiny fishing villages with steep mountains towering just behind the houses. In this area you will see some of the features that make Iceland a unique place in the world: spectacular fjords with a rich sea life, a great variety of birdlife, and countless breathtaking hiking paths. You will explore the area during your stay in the east. 

WORK
We will live together and create a cosy atmosphere in Eskifjörður. One of the tasks is to decorate the area where our house is located by putting up lights and Christmas decorations. The main idea of this camp is to celebrate Christmas together and to promote peace and friendship among the group trough intercultural learning and exchange. We will learn Christmas songs from all over the world from each other and perform in the home of elderly people and in public places in town as a sign of peace and multiculturalism. For New Year’s Eve we will organize a little party for the volunteers and we will enjoy Iceland´s spectacular fireworks. We will also organize a open house and invite the locals for a visit. During this workcamp participants will take part in the production of a video documentary which will be focused on how Icelandic people celebrate Christmas in rural areas. It will be a mix of landscape shots and interviews of local people in order to find out how they feel about living there and what they think about international volunteers coming to the village. Another part of the project will be focused on the Auroras Borealis. During this time of the year it is very easy to see and experience this amazing spectacular phenomenon. Volunteers will be involved in a Time-Lapse project in order to catch the lights and have a common visual arts project. During this time of the year the weather in Eskifjörður can be a little bit cold. We strongly recommend you to bring really warm and waterproof clothes. You should also be aware of the fact that the weather can get so extreme that it will not allow us to go out of the accommodation for some days. Don’t forget to bring your cameras and tripods if you have one since big parts of the project are focused on Auroras hunting. The tripod is an essential tool to keep the camera working in a long exposure. The third part of this workcamp will concentrate on intercultural learning and exchange. Every evening a different country will cook for the rest of the Group and will be in charge of presenting their origin country and culture in a non formal way. It could be a presentation, games, theater or however you would like to show it. Therefore we recommend you to bring food, photos or whatever you think is important and nice for the Worldwide evenings. This work camp is a way to enjoy an amazing time in Iceland with other international volunteers and to have an incredible experience where participants share their knowledge with each other while they are exploring creativity, environmental issues and intercultural learning. 

ACCOMODATION AND FOOD
Worldwide Friends volunteers stay in a nice house that used to be the school of the community long time ago. WE offer basic facilities. Beds are provided and volunteers should bring their own warm sleeping bags. We will have showers in the local swimming pool. Food is included for the duration of the workcamp, however everyone is expected to do their fair share of the cooking and cleaning. Since it is always nice to try new and different dishes, volunteers are encouraged to bring along their favourite recipes from home! There will be Wi-fi internet connection available. To keep in mind, don’t forget your cameras and tripods if you have one. A Laptop could be very useful as well. Really warm clothes since we are going to a very isolated place which is very cold in winter. Please bring also traditional food from your country, photos and other things 

LOCATION & LEISURE ACTIVITY
Worldwide Friends volunteers have free access to the local swimming pool. Traditionally, natural pools have played an important social role in Icelandic culture. Most Icelandic pools offer indoor and outdoor swimming, as well as hot tubs and saunas or steam rooms. WF Iceland will also organise reasonably-priced weekend excursions to some of the most popular, beautiful areas and natural wonders that Iceland has to offer.
 
REQUIREMENTS
A basic knowledge of English is required for this workcamp.


ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าที่พักอาหารในการปฐมนิเทศน์แล้ว)
 2. ค่าเครื่องบิน
 3. ค่าวีซ่า 60 ยูโร
 4. ค่าธรรมเนียมค่าย จ่ายที่ไอซ์แลนด์ 250 ยูโร
 5. ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ และส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: outgoing@volunteerspirit.or.th, 0819592961

LANGUAGE FOR SUCCESS-4 KIDS

posted Sep 7, 2014, 10:23 PM by Vsa Admin   [ updated Sep 7, 2014, 10:23 PM ]

รับอาสาสมัครร่วมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเทศรัสเซีย
1-9 พฤศจิกายน 2557


 
Code                RU-SOD 5.8
Camp name      LANGUAGE FOR SUCCESS-4 KIDSForeign volunteers work together with Russian volunteers as counselors and organize cultural and educational activities for the participants (local school kids – aged 8-16).Work 
 1. Making intercultural and educational workshops (about the volunteers’ native countries, ecology, water resources, human rights, antiracism, etc); 
 2. Teaching foreign languages to the participants (in the form of playing games, singing songs or improve their language skills through discussions); 3. Organizing some sport activities, strategic games, shows and handycrafts. The work is done 8 hours a day, one day off per week, for the days off sightseeing excursions are planned.
Accommodation and food 
In the camp for children, in heated brick houses; counselors live together in male, female, mixed rooms. Showers are available all the time. Food is provided in the canteen.

location & leisure 
The workcamp is situated in Russia, Cheboksary. The volunteers will need to fly (or arrive with any other transport: train, bus etc.) to Moscow and take a train from Moscow to Cheboksary. In Cheboksary the volunteers will be met by the Russian volunteers and move altogether to the workcamp. As the workcamp is located in Chuvashia – a small local ethnicity to the east from Moscow – the volunteers will get the chance to learn the culture of this local ethnicity, its’ history and difference from the Russian Culture.

Requirements 
The volunteers are expected to have some experience of working with kids and organizing activities, intercultural experience is very welcome. Motivation letter is required. Certificate of no criminal record is required.

Meeting point 
Cheboksary train station

Camp address 
Cheboksaryค่าใช้จ่าย
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าที่พักอาหารในการปฐมนิเทศน์แล้ว)
 2. ค่าเครื่องบิน
ฟรีที่พักและอาหารตลอดค่าย

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ และส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: outgoing@volunteerspirit.or.th, 0819592961


VSA is one of NVDA ECs

posted Jul 15, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin

Vsa is one of Executive Committees (Treasure)
of NVDA 
on 2014 - 2015

ปี 2014 - 2015 VSA Thailand 
เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมการเครือข่าย NVDA 

http://nvda.asia/

เครือข่าย NVDA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993
เป็นการรวมตัวขององค์กรอาสาสมัครในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในเอเชีย

รับสมัครทีมงาน

posted May 18, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin   [ updated May 18, 2014, 11:56 PM ]


รับสมัคร
 ผู้ประสานงานโครงการ InterCutural and Language (ICL) และประสานงานอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน 
1.    สอนภาษาแบบ Non-Formal Education
2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถิ่น
3.    งานเอกสารทั่วไป
4.    งานไม่เป็นเวลา เน้นความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
คุณสมบัติ
1.    พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Open up and Flexible)
2.    ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
3.    Office Program พื้นฐาน
พิจารณาพิเศษ
1.    ขับรถได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.    Creativity idea


รับสมัคร ผู้นำค่าย (Workcamp Leader) 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน 
1.    จัดค่ายนานาชาติสองสัปดาห์
2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถิ่น
3.    งานเอกสารทั่วไป
4.    งานไม่เป็นเวลา เน้นความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
คุณสมบัติ
1.    พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Open up and Felxible)
2.    ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
3.    Program Office พื้นฐาน
พิจารณาพิเศษ
1.    ขับรถได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.    Creativity idea

ส่งประวัติและใบสมัครมาที่ admin@volunteerspirit.or.th
08 1959 2961, 08 9878 9355


1-5 of 5