Home


http://raisingpeace2014.wordpress.com/

 • รับสมัครอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายฤดูหนาว ประเทศญี่ปุ่น  KURIKOMA (MIYAGI)  (NICE-15-005)23 January - 1 February 2015หัวใจของค่ายอาสาสมัครนานาชาติ คือการที่อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำงานเชิงจิตอาสา ประกอบกับได้ท่องเทียวเช ...
  Posted Nov 17, 2014, 9:19 PM by Vsa Admin
 • Asian Voluntary Service: AVS Asian Voluntary Service หรือ AVS คือ ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2014โดยการเริ่มต้นขององค์กร ...
  Posted Nov 12, 2014, 6:45 AM by Jarinya Krittikan
 • รับอาสาสมัครไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่าย Agape 6 อิตาลี 26th December 2014 -  6th of January 2015หัวใจของค่ายอาสาสมัครนานาชาติ คือการที่อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ้่นการทำงานเชิงจิตอาสา ประกอบกับได้ท่องเทียวเชิงอน ...
  Posted Nov 14, 2014, 7:22 PM by Vsa Admin
 • VSA Statistics 2014 With the wonderful success in 2014, VSA is going to the way its properly, developed in the way of peace, positive, understanding and open.Short Term Volunteers (STV): 37 (13 ...
  Posted Nov 5, 2014, 8:42 PM by Vsa Admin
 • รับสมัครอาสาสมัคร AVS รุ่น 2 Asian Voluntary Service (2nd AVS)ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค 20 โครงการ 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพ ...
  Posted Nov 1, 2014, 2:01 AM by Vsa Admin
Showing posts 1 - 5 of 8. View more »
รับสมัครอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายฤดูหนาว ประเทศญี่ปุ่น

posted Nov 17, 2014, 9:06 PM by Vsa Admin   [ updated Nov 17, 2014, 9:19 PM ]

 KURIKOMA (MIYAGI)  (NICE-15-005)

23 January - 1 February 2015หัวใจของค่ายอาสาสมัครนานาชาติ คือการที่อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทำงานเชิงจิตอาสา ประกอบกับได้ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ พบปะผู้คนท้องถิ่น เรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมและภาษา เรียนรู้โลกผ่านกิจกรรมจิตอาสานานาชาติ

PARTNER
Organized together with Kurikoma Plateau Nature School (KPNS) since 2006. KPNS provide various nature-oriented courses, eco-tour, kids programs and independence support of the students who have difficult backgrounds. In the winter season, 2 meters of snow is piled up in Kurikoma, tourists is decreased due to the influence of snow. However they want to activate the town through a snow sculpture and international volunteer power. 

WORK
We will do the various works needed in the KPNS and area such as lowering the snow and making the firewood using scrap wood. It will be physically hard. We will also build the snow statue with the youth in KPNS. 

ACCOMODATION AND FOOD
Log cabin. Cooked by Volunteers. Sleeping Bag is necessary. 

LOCATION & LEISURE ACTIVITY
Center of Tohoku area, north part of Japan. It is specified for the quasi-national park and you can enjoy the beech wood and the alpine plant in all seasons. Very cold in Feb & Mar. Exchange parties, excursion, etc. 

REQUIREMENTS
Motivation to actively work in the cold area and with youth! There’ll be no camp leader while we will have a local coordinator. No vegetarian and cigarette smokers. You can join the workcamp from 01/19.

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าที่พักอาหารในการปฐมนิเทศน์แล้ว)
 2. ค่าเครื่องบิน ประมาณ 20,000 บาท
 3. ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท
ที่พีกอาหารฟรีตลอดค่าย
ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.thAsian Voluntary Service: AVS

posted Nov 12, 2014, 6:45 AM by Jarinya Krittikan

Asian Voluntary Service หรือ AVS คือ ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค เกิดขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2014โดยการเริ่มต้นขององค์กร NICE ประเทศญี่ปุ่น กับองค์กรเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Network Voluntary Development in Asia: NVDA) ในช่วงเริ่มต้นองค์กรสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการเครือข่าย NVDA ร่วมผลักดันให้โครงการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครเอเชียเกิดขึ้น ได้แก่ Volunteer Spirit Association (VSA Thailand) หรือสมาคมจิตอาสา ประเทศไทย, SJ Vietnam, Ruchi India และ VYA Taiwan

ในทวีปยุโรปมีการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในทวีปยุโรปและภาคีเครือข่ายภายใต้ชื่อ European Voluntary Service หรือ EVS ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก European Commission โดยโครงการ EVS ได้มีการก่อตั้งและพัฒนามาอย่างยาวนาน จนกระทั่งล่าสุดในปี 2014 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ERAMUS+ ซึ่งยังคงเป้าหมายคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม ภาษา และมานุษยวิทยา โดยการทำโครงการอาสาสมัครระยะยาว ตั้งแต่ 2 เดือนถึง 1 ปี

การผลักดันให้เกิดโครงการ AVS ขึ้นในทวีปเอเชีย จึงเป็นก้าวแรกในการเปิดโอกาสให้เยาวชนเอเชียได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศต่าง  ๆ ที่เข้าร่วมโครงการระยะเวลา 1 เดือน - 1 ปี โดยในช่วงเริ่มต้นเป็นการสนับสนุนกิจกรรมจากองค์กรประเทศสมาชิกเท่านั้น

โครงการ AVS รุ่นที่ 1 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศในทวีปเอเชีย 7 ประเทศ 10 องค์กรอาสาสมัคร เสนอโครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยนจำนวน 18 โครงการ เริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 - มกราคม 2558 

การแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในรุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จ โดยมีอาสาสมัครจำนวน 14 คน จากประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ส่งอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใน 6 ประเทศ

โครงการ AVS รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ โดยมีองค์กรอาสาสมัคร 13 องค์กรเสนอโครงการเข้าร่วม 20 โครงการ โดยเปิดรับสมัครอาสาสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 และเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559

ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการได้แก่
 1. กัมพูชา องค์กร CYA
 2. ญี่ปุ่น องค์กร NICE
 3. ไทย องค์กร VSA Thailand และ DALAA
 4. เนปาล องค์กร VIN
 5. บังคลาเทศ องค์กร BWCA
 6. ฟิลิปปินส์ องค์กร YSDA
 7. เมียนมาร์ องค์กร COM
 8. เวียดนาม องค์กร SJ Vietnam
 9. อินเดีย องค์กร FSL และ Ruchi
 10. อินโดนีเซีย องค์กร IIWC

รับอาสาสมัครไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่าย Agape 6 อิตาลี

posted Nov 11, 2014, 9:07 PM by Vsa Admin   [ updated Nov 14, 2014, 7:22 PM ]

26th December 2014 -  6th of January 2015

หัวใจของค่ายอาสาสมัครนานาชาติ คือการที่อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ้่นการทำงานเชิงจิตอาสา ประกอบกับได้ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ พบปะผู้คนท้องถิ่น เรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมและภาษา เรียนรู้โลกผ่านกิจกรรมจิตอาสานานาชาติ

PROJECT: 

Agape international ecumenical centre is a place of encounter where you can live an intense experience of community in beautiful natural surroundings. Agape was and still is an important point of reference in Italian Protestantism, for 50 years a place of education and development, theological exploration, political engagement, of acceptance and validation of differences. Every year many people, with different religious, cultural, political background, and of different age, come to Agape to discuss and to be challenged, to get to know themselves and each other and to exchange experiences around a particular theme. Agape was built after the Second World War as a sign of hope and of reconciliation between people, thanks to the voluntary work of many young men and women; a resident group still lives at Agape throughout the year. The dimensions of community and voluntary service remain central. 

WORK:
The work camp will support the activities of AGAPE when a number of guests have meetings on issues of political, social, cultural and religious interest. Volunteers will help in the following areas: kitchen (preparing food); dishes (laying and cleaning the tables, dishwasher), cleaning (WC and rooms), maintenance work, bar tending, outdoor (snow).

During your stay, Agape will organize one teenager camp and the rest of time there will be guest groups. You're not ask to participate into the organization of the camps for kids and teenagers or to take care about the kids: there's a specific group of people, called staff, that has been working on it all year long. But your work in kitchen or cleaning or maintenance or bar or servizio will be very import for those camps in order to work out!

Games, discussions and outings can be organized during free time. Programmed activities (especially in the evening) are most of the time open to volunteers, as long as they do not clash with work commitments, and there will be group discussions, games and ice skating nights organized. Prali is quite up in the mountains, so there will be lot of snow and ice around and you will be able to go for skiing in your free day or just enjoy the snow with the other volunteers.

ACCOMMODATION AND FOOD: Usually the workcampers will be host in 3-4 bed bedrooms. Toilets are in common on the floor. The meal are typical Italian Mediterranean and there's a vegetarian alternative for those who require it, as well as for any specific allergies. It is possible to use a washing machine.

ARRIVAL: We require that all volunteers contact the office before arriving especially since travel to Agape can be complicated.

TERMINAL: Turin.

ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าที่พักอาหารในการปฐมนิเทศน์แล้ว)
 2. ค่าเครื่องบิน
 3. ค่าวีซ่า 
 4. ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท
ที่พีกอาหารฟรีตลอดค่าย
VSA Statistics 2014

posted Nov 5, 2014, 7:45 PM by Vsa Admin   [ updated Nov 5, 2014, 8:42 PM ]

With the wonderful success in 2014, VSA is going to the way its properly, developed in the way of peace, positive, understanding and open.

Short Term Volunteers (STV): 37 (13 International Workcamps)
Mid-Long Term Volunteers (MLTV): 34 (11 Projects)
Group workcamp GWC: 42 (4 groups)
Thai Outgoing:24 (17 Individual and 3 groups)
Thai members: 9 
Full Time Staff: 2 
Part Time staff: 7
Trainees: 5
ICL Students: 37
Host Families: 68 Families
Local Partners: 15 
Sending organization: 17 
Host organization: 11

รับสมัครอาสาสมัคร AVS รุ่น 2

posted Nov 1, 2014, 1:27 AM by Vsa Admin   [ updated Nov 1, 2014, 2:01 AM ]

Asian Voluntary Service (2nd AVS)

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครนานาชาติทวีปเอเชียในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครภายในภูมิภาค 20 โครงการ 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เมียนมาร์ เนปาล ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และเวียดนาม
ระยะเวลาของโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มกราคม 2559
 • อาสาสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 1 - 12 เดือน
 • ช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ตามรายละเอียดข้างล่างนี้


ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมโครงการ ตามตารางค่าธรรมเนียมโครงการข้างบน แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม / ประเทศ (ดูช่อง Fee 2 ถ้าไม่มีรายละเอียด Fee 2 ยึดค่าธรรมเนียม Fee 1) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นค่าใช้จ่าย ที่พัก อาหาร และสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครประเทศที่เข้าร่วม)
 3. ค่าเดินทาง 
 4. ค่าประกันการเดินทาง 
วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้างล่างนี้ กรอกและส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พี่เกต 0819592961

รับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายพัฒนาชนบท ประเทศจีน

posted Oct 7, 2014, 12:28 AM by Vsa Admin   [ updated Oct 29, 2014, 1:13 AM ]

Sustainable Rural Development camp

Project Code: DW01-14
Dates: 20 December 2014 to 29 December 2014 (Total Days: 10) 
Workcamp Site: 
Xian Niang Xi Natural Village, Chang Liu Administrative Village, Liang Kou Town, Conghua District, 
Guangzhou, China

Project Needs 
China is developing rapidly in the past decades, but as urbanization kicks in, the income gap 
between the rich and the poor increases. In China, adults, especially male from rural villages, often 
work in factories in cities to earn more income, leaving many elderly, women, and children alone in 
the villages. Surrounded by lakes, waterfalls, and mountains, the villagers living in Xian Niang Xi 
Natural Village is an example. They have little and limited access to the convenience of large city 
and are having lower incomes. 

Meanwhile, with the fast paced and high demands of city life, Chinese living in the city often forgets 
or gets disconnected from the simplicity of nature. High demands and quick access for food can 
result in non-ecological and sometime unsafe or unhealthy manufacturing of food. Promoting organic 
farming and reminding people about the importance of nature itself is crucial. 

Project Aims
• Aid in the sustainable development of the rural Chinese village 
• Assist the development of Women Mutual Aid Group so that women can provide support for 
each other and benefit the whole village 
• Promote and conserve the traditional culture and heritage of the village 
• Enrich villagers’ cultural living, provide them learning opportunities and strengthen community 
recognition 
• Enhance the interaction between city & village and strengthen community vitality 
• Encourage people to reunite with nature, physically and spiritually 
• Increase awareness of safe and ecological farming and their impact on health 
• Inspire future changemakers who are impactful towards sustainable rural developmental 
issues (Changemakers are individuals who gain skills and resources they need to collaborate 
on solving complex social problems 
Source: http://www.changemakers.com/about/changemakers) 

Participants 
Number of workcamp leader and workcampers: 1 leader + 14 workcampers
Voluntary Work Description
• Harvest sugar mandarins 
• Renovate village roads 
• Learn cultural craftwork such as bamboo chair 
• Learn traditional village dessert making 
• Participate in discussion on changemaking stories or ideas on rural development issues 
whether they are from your country or from others 
• Visit the Ancestral Shrines Culture Exhibition Centre
• Duties assigned by Social Work Station 

Meals and Accommodation 
Grocery shopping and meals are prepared by the workcampers. A cooking and cleaning schedule 
will be arranged at the beginning of the workcamp, and workcampers will take turns with cooking and 
cleaning chores. 
Accommodation is in the rural village hostel and is basic. Although there are mattresses or beds in 
the hostel, we still recommend workcampers to bring their own sleeping bag. 

Participation Fee 
100 Euro for less expensive countries.

Things to Bring 
• A positive attitude 
• Favorite food, games, music, movie, or anything from your country to share with other 
workcampers and the villagers 
• Changemaker stories/ideas from your own country. Please be prepared to discuss rural 
developmental problems that you see from your country and possible solutions and action 
we may take 
• Sleeping bag (temperature in countryside can be low at winter night, i.e 0-10 degree) 
• Mosquito repellent (fewer mosquitos in the winter but still this workcamp is held in 
countryside) 
• Long sleeves clothes, work pants and shoes 
• Caps or hats for sun protection 


ค่าใช้จ่าย (ทั้งหมด)
 1. ลงทะเบียน 5,000 บาท (รวมค่าที่พักอาหารในการปฐมนิเทศน์แล้ว)
 2. ค่าเครื่องบิน
 3. ค่าวีซ่า 
 4. ค่าธรรมเนียมค่าย จ่ายที่จีน 100 ยูโร
 5. ค่าประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่างนี้ และส่งมาที่ outgoing@volunteerspirit.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: outgoing@volunteerspirit.or.th, 0819592961

VSA is one of NVDA ECs

posted Jul 15, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin

Vsa is one of Executive Committees (Treasure)
of NVDA 
on 2014 - 2015

ปี 2014 - 2015 VSA Thailand 
เป็นหนึ่งในห้าคณะกรรมการเครือข่าย NVDA 

http://nvda.asia/

เครือข่าย NVDA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993
เป็นการรวมตัวขององค์กรอาสาสมัครในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนอาสาสมัครในเอเชีย

รับสมัครทีมงาน

posted May 18, 2014, 10:58 PM by Vsa Admin   [ updated May 18, 2014, 11:56 PM ]


รับสมัคร
 ผู้ประสานงานโครงการ InterCutural and Language (ICL) และประสานงานอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน 
1.    สอนภาษาแบบ Non-Formal Education
2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถิ่น
3.    งานเอกสารทั่วไป
4.    งานไม่เป็นเวลา เน้นความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
คุณสมบัติ
1.    พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Open up and Flexible)
2.    ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
3.    Office Program พื้นฐาน
พิจารณาพิเศษ
1.    ขับรถได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.    Creativity idea


รับสมัคร ผู้นำค่าย (Workcamp Leader) 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน 
1.    จัดค่ายนานาชาติสองสัปดาห์
2.    ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติกับหน่วยงานท้องถิ่น
3.    งานเอกสารทั่วไป
4.    งานไม่เป็นเวลา เน้นความรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
คุณสมบัติ
1.    พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ (Open up and Felxible)
2.    ซื้อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
3.    Program Office พื้นฐาน
พิจารณาพิเศษ
1.    ขับรถได้และมียานพาหนะเป็นของตนเอง
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
3.    Creativity idea

ส่งประวัติและใบสมัครมาที่ admin@volunteerspirit.or.th
08 1959 2961, 08 9878 9355


1-8 of 8