VSA Volunteer

รับสมัครอาสาสมัคร VSA

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทำงานร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ

VSA Volunteer

พื้นที่ทำงานหลัก: อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ระยะเวลาทำงาน: เริ่มต้นทำงานวันที่ 1 ของทุกเดือน สมัครได้ตั้งแต่ 1 เดือน - 3 เดือน

คุณสมบัติ

 1. รักจะเรียนรู้
 2. ใช้ชีวิตอยู่ง่าย ๆ
 3. กระหายการเดินทาง
 4. ไม่ห่างหายรอยยิ้ม

ลักษณะงาน

 1. ครูอาสา
 2. ติดต่อประสานงาน
 3. ทำเกษตรปลอดสารพิษ
 4. งานเอกสาร
 5. งานออกแบบ
 6. เรียนรู้การใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมนานาชาติ

ชีวิตความเป็นอยู่

 1. ฟรี ที่พัก อาหาร
 2. มีจักรยานเป็นพาหนะ

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

สมัคร: กรอกใบสมัครข้างล่างนี้

ติดต่อ: พี่ตุ้ม 09 2262 5577, admin@volunteerspirit.or.th

กรอกใบสมัคร


A Day without Learning is a day Wasted

ปี 2018

VSA Volunteer on April Thirakan Somsungnoen

ทีในค่ายสงกรานต์

ปี 2017

VSA Volunteer on January Amornsilp Thongpeng

ตามกับค่ายครูอาสาที่กระบี่

ปี 2016

VSA Volunteer on March Rossukon Ketkaew

ลูกหว้าที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน

ปี 2015

VSA Volunteer on January นันท์นภัส พิริยะอนนท์ (เอม)

เอมกับธงเบลเยี่ยมและ VSA Volunteer รุ่นพี่

ปี 2014

VSA Volunteer on December Mookda Khammungkhun (Da)

VSA Volunteer on November Chartlada Sangakij (Jomjam)

VSA Volunteer on September Laoal Jaiplum (Kob)

VSA Volunteer on June. Derekrit Jantarasuwan (Pong)

ดากับการเตรียมจัดงานวันคริสมาสกับอาสาสมัครจากเบลเยี่ยมและฟินแลนด์

แจ๋มกับอาสาสมัครจากญี่ปุ่นและเบลเยี่ยม

พี่โป้งกับอาสาสมัครจากรัสเซียและฟิลิปปินส์

น้องกบกับอาสาสมัครจากฝรั่งเศสและไต้หวัน