จุดนัดพบจิตอาสาทุกปีที่ VSA Partners สมาชิก อาสาสมัคร และผู้ที่สนใจ จะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งผนึกความร่วมมือ เพื่อรังสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน VSA General Assembly ตอน Chill on the Beach

11-13 October 2019 Krabi Resort, KrabiThailand

  • กิจกรรม การประชุมประจำปี จัดขึ้นสำหรับ เครือข่ายอาสาสมัคร VSA สมาชิก ร่วมทั้งทีมงานทั้งหมด เพื่อประชุมประมวลผลกิจกรรมในปี 2562
  • กิจกรรมจิตอาสา เปิดต่อนรับสมาชิก อาสาสมัคร และผู้ที่สนใจ
  • General Assembly is target on VSA partners, member and Team, summarized the VSA 2019 annual program and activities.
  • Volunteer Spirit Acitivity

Schedule

11 (Fri) Meet & Greet

Afternoon Arrival at Hotel

18:00 Welcome Dinner

12 (Sat) General Assembly/Wrokshop

08:45 - 09:15 Registration

09:15 - 09:30 Opening Ceremony, Partners Introduction

09:30 - 10:30 Partner activites summary

10:30 - 11:00 Break

11:00 - 12:00 VSA Annual report presentation

12:00 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:30 Program 2020 planing

14:30 - 15:00 Break

15:00 - 15:30 Workshop

15:30 - 16:30 Voluntary Work and Impact

16:30 Closing

18:00 Dinner

19:00 - 22:00 Chill Bight

13 (Sun) Voluntary Work

09:00 - 12:00 Clean Up the Beach

Venue

Yam Yen The Restro Park in Aonang

Accommodation

Sea Seeker Krabi Resort, Krabi Thailand, share room, 2 pax per room. If you want private room will be charge 1,000 baht per night


Supporting Fee (include Food and accommodation)

2 Days 1 night - 2,500 Baht, 3 meals 2 tea breaks

3 Days 2 nights - 3,500 Baht , 6 meals 3 tea breaks

Extra room (Stay Alone cost 1,000 Baht per night)

Exclude Travel cost, ticket in Asean Cultural Village and personal expense.

How to Apply

Gallery

VSA General Assembly and Reunion 2018

VSA General Assembly 2017