ประสบการณ์ของฉันในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้ที่งานร่วมกับเยาวชน

ประสบการณ์ของฉันในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้ที่งานร่วมกับเยาวชน

( CHARGER PROJECT YOUTH IN ACTION PROGRAM OF THE EUROPEAN COMMISSION )

ณ เมืองลอร์ก้า (LORCA) ประเทศสเปน ( SPAIN )

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

...........................................

สวัสดีทุกๆ ท่าน ฉันชื่อ นายพงศธร ชฤศิษฎ์ ( ก้อง ) อาสาสมัครจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ฉันอยากบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของฉันในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมอบรบโครงการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาผู้ที่งานร่วมกับเยาวชน ( CHARGER PROJECT YOUTH IN ACTION PROGRAM OF THE EUROPEAN COMMISSION ) ณ เมืองลอร์ก้า ( LORCA ) ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นครั้งแรก ที่ได้ทางเดินไปดินแดนทวีปยุโรป และประเทศสเปน และซึ่งสเปน เป็นประเทศหนึ่ง ที่ฉันชอบศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น มาตลอด และเป็นประเทศหนึ่งที่ฉันอยากเดินทางท่องเที่ยว

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี ต่อการพัฒนาของโลก และฉันได้โอกาสเข้าร่วม, ในกิจกรรมอบรม ฉันได้เรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์การทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อการพัฒนาเยาวชน และสังคมมากมาย จากวิทยากร, เพื่อนร่วมกิจกรรมนี้ที่มาจาหลายประเทศ และคนในท้องถิ่น

ขอขอบคุณ สมาคมจิตอาสา (Volunteer Spirit Association: VSA) ร่วมกับองค์กร Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej ประเทศโปแลนด์, องค์กร Pistes Solidaires ประเทศฝรั่งเศส, องค์กร Volunteers Initivative Nepal ประเทศเนปาล, องค์กร Rural Cetre for Human Interests ประเทศอินเดีย และองค์กร Cazalla Intercultural ประเทศสเปน, และเพื่อนๆ อาสาสมัครจากทุกองค์กร ที่ทำให้มีกิจกรรมที่ดีแบ่งดี ฉันหวังว่า พวกเราจะมีโอกาสได้ร่วมกิจรรมกันครั้งต่อไป

ปล. ฉันจะนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมอบรม ในครั้งนี้ มาพัฒนาตัวของฉันเอง และชุมชน บ้านเกิดของฉัน เพื่อสังคมที่น่าอยู่

ขอขอบคุณจากใจ

นายพงศธร ชฤศิษฎ์

‘‘SA WAS DEE CRUB’’ everyone, my name is Mr. Phongsatorn Charuesit ( Kong ) I am volunteer from Hat Yai, Songkla, Thailand, I want to sharing the good moment of my experience, I go to join ( CHARGER PROJECT YOUTH IN ACTION PROGRAM OF THE EUROPEAN COMMISSION ) at Lorca, Spain,

between 6 to 13 February 2017 will be the first time in Europe And Spain, and that Spain is one country I very want to visit. I like to enjoy learning about local culture, history, language, throughout the country, and I want to travel.

Such activity is good activity, for development of the world, And I had the opportunity to participate, in training. I have learned and Share your experiences in volunteer activity for Youth Development and social, from many countries. And local people.

Thank you : Volunteer Spirit Association : VSA ( Thailnd ), Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej ( Poland ), Pistes Solidaires ( frach ),Volunteers Initivative Nepal ( Nepal ), Rural Cetre for Human Interests ( india ) ,Cazalla Intercultural ( spain ) and you the volunteer friend from each organization. Makes a great activity breaks well, I hope we will have the opportunity to attend your event as well next time.