Japanese Workcamp at Loei

             ค่ายของผมเป็นค่ายกลุ่มอาสาสมัครจากญี่ปุ่น จำนวน 11 คน มาทำกิจกรรม ณ วัดถ้ำผาสันตินติธรรม จังหวัดเลย ผมเริ่มออกเดินทางจากหาดใหญ่วันที่ 10 มีนาคม  2556  เวลา 20.00 น.ถึงกรุงเทพฯ เช้าของวันที 11  มีนาคม  แล้วต่อรถประจำทางบริษัท แอร์เมืองเลย  ไปจังหวัดเลย  ประมาณ  520  บาท  ถึงเลยประมาณ  20.30  น. เมื่อถึงเลยก็โทรติดต่อผู้ประสานงานมารับ  ผู้ประสานงานชื่อ  ครูเเม็ค  แล้วไปพักที่บ้านครูแม็คก่อน    วันที่12  จึงไปนมัสการ เจ้าอาวาส  วัดถ้ำผาดำสันติธรรม คุยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พัก  สถานที่ทำกิจกรรม และสถานที่ทำอาหาร 

วันที่ 13  มีนาคม  2556  ไปรับอาสาที่จุดนัดพบที่สนามบินอุดรธานี  ในเวลา 16.00น. กลับมาถึงวัดประมาณ 20.30  น. หลังจากนั้นก็ให้อาสาเก็บสัมภาระและเข้านอน

วันที่ 14  มีนาคม 2556 อาสาสมัครเยี่ยมชมหมู่บ้านรอบ ๆ วัด ส่วนช่วงบ่ายไปร่วมแห่บุญพระเวสที่วัดห้วยตาดกับชาวบ้านและโรงเรียน หลังจากนั้นจึงกลับมาทำวัตรเย็น    ทำอาหารเย็น  และ   ประชุมเกี่ยวกับการค่าย

วันที่ 15 มีนาคม  2556 ทุกคนตื่นตี 4 ทำวัตรเช้า  และไปช่วยพระสงฆ์บิณฑบาต ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราทำกันทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เดินก่อนเดินทางกลับ หลังจากนั้นเรียนรู้การทำกล้วยเบรกแตก  ขนมจีน  ส่วนช่วงบ่ายไปปีนเขาถ้ำผาดำ และกลับมาทำวัตร  ทำอาหารเย็นกัน  และประชุมประจำวัน

วันที่16  มีนาคม  2556 วันนี้ไปเยี่ยมสวนพี่เอี่ยว เรียนรู้การทำจุลินทรีย์จากปลวก  และช่วงบ่ายเรียนรู้การทำเครื่องตะบันน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า

วันที่17  มีนาคม 2556  วันนี้เรามีเวลาว่างจึงไปเที่ยวเชียงคานกัน

วันที่18 มีนาคม  2556  ออกเดินทางไปเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนเด็กพิเศษ จังหวัดเลย กลับมาทำอาหาร  ทำวัตรเย็นและประชุมประจำวัน

วันที่19  มีนาคม 2556  ร่วมกับเทศบาลบ้านห้วยตาดทำกิจกรรมปลูกกล้วยไม้รอบวัด ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมบายสีสู่ขวัญเพื่อลากลับ หลังจากนั้นก็ช่วยกันทำความสะอาดวัด  และทำวัตร   ทำอาหารเย็น

วันที่ 20  มีนาคม  2556  เดินทางกลับ

Bell, camp leader

 

Comments