ค่ายอาสานานาชาติ STV01 Festival SAWASDEE Camp 2009

Sawasdee Festival Camp

จากที่มีการประสานงานเกี่ยวกับการติดต่ออาสาสมัครนานาชาติขององค์กร SAWASDEE Thailand และวัดคลองแห เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันระหว่างอาสาสมัครนานาชาติภายในค่าย Festival SAWASDEE Camp และสมาชิกภายในชุมชนบริเวณรอบวัด ระหว่างวันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2552 โดยอาสาสมัครจะทำหน้าที่ในการช่วยตรียม “งานย้อนตำนานคลองแห” ในสัปดาห์แรก และประดิษฐ์ป้ายชื่อสำหรับต้นไม้ภายในบริเวณวัด

     รายชื่อของอาสาสมัครนานาชาติ (นักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คนดังนี้

1.      FUJISHITA               Yu      เพศ หญิง        อายุ 20 ปี

2.      MATSUZAWA           Reika  เพศ หญิง        อายุ 18 ปี

3.      TAGUCHI                Kazu   เพศ หญิง        อายุ 18 ปี

4.      MITSUBAYASHI         Yuki    เพศ หญิง        อายุ 19 ปี

5.      TSUJI                     Mizue  เพศ หญิง        อายุ 19 ปี

ถ้าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ว่างก็ไปเยี่ยม พวกเราได้นะครับ ที่วัดคลองแห (ตลาดน้ำ) หาดใหญ่ สงขลา

ตุ้ม 089-8789355 ผู้ประสานโครงการกิจกรรมอาสาสมัครระหว่างประเทศ

http://www.sawasdeethailand.org

 นายลักษณะ รอดตระกูล Tum VSA Thailand

Comments